U kunt de vergadering terugkijken via brabant.nl/pslive

Interpellatiedebat

Op verzoek van de fracties van CDA en GroenLinks vond een interpellatiedebat plaats over philharmonie zuidnederland. Tijdens dit debat werd motie 4 ingediend. Deze motie werd verworpen. De fracties van CDA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van VVD, SP, PVV, D66, PvdA, en CU-SGP stemden tegen.

Van de agenda afgevoerd

Statenvoorstel 50/17 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant
Op verzoek van gedeputeerde Swinkels wordt dit voorstel voor een ander moment geagendeerd.

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd. 

Statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak ABRvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP “Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69”
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA  SP, PVV, D66, PvdA (Dhr. Smeulders heeft zich onthouden van stemming), 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen. 

Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP “Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening”
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA  SP, PVV, D66, PvdA (Dhr. Smeulders heeft zich onthouden van stemming), 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen. 

Statenvoorstel 53/17 Wensen en bedenkingen over deelname ODZOB aan stichting BIZOB
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen. 

Statenvoorstel 49/17 MKB-plusfaciliteit Brabant
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen. 

Statenvoorstel 57/17 Deelname aan vereniging Vanguard Initiative - kenbaar maken van wensen en bedenkingen
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

  • Ontwerpbesluit 62/17 Lijst Ingekomen Stukken periode 29 juni 2017 tot en met 30 augustus 2017
  • Ontwerpbesluit 63/17 Notulen van de PS-vergadering 23 juni 2017

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.