U kunt de vergadering terugkijken op www.brabant.nl/pslive.

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd:

 • Statenvoorstel 50/17 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen.
 • Statenvoorstel 54/17 Motie M56 (Statenvoorstel 19/17) - Continuering van Bijenimpuls voor Brabant
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, SP, PVV, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van CDA stemde tegen.
 • Statenvoorstel 56/17 Taakanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen. Daarbij is amendement A2 aangenomen.
 • Statenvoorstel 65/17 Bestuursrapportage 2017
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen. Daarbij zijn de moties M3 en M4 aangenomen.

Bespreekstukken zonder stemming

PS heeft het volgende voorstel behandeld na het stemmingsmoment. Stemming over dit voorstel en het daarbij ingediend amendement A4 vindt plaats tijdens de Statenvergadering van 10 november 2017:

 • Statenvoorstel 69/17 Verantwoording fractiebudgetten 2016

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen:

 • Ontwerpbesluit 70/17 Lijst Ingekomen Stukken periode 31 augustus 2017 tot en met 27 september 2017
 • Ontwerpbesluit 64/17 Notulen van de PS-vergadering 7 juli 2017

Actuele moties

Statenleden kunnen een motie indienen over een onderwerp dat niet op de agenda van Provinciale Staten staat, genaamd een actuele motie. Op 27 oktober 2017 werd één actuele motie ingediend:

 • Nationaal Designmuseum in het Evoluon (D66)
  PS verzoeken Gedeputeerde Staten om bij de minister, verantwoordelijk voor cultuur, aan te dringen op het vestigen van een nationaal museum voor design in Eindhoven;Met Philips, gemeente Eindhoven, Designacademy en andere partners zoals bijvoorbeeld ASML, in overleg te treden, om het Evoluon te ontwikkelen tot dit nationaal museum voor design; De fracties van VVD, SP,D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van CDA, PVV en CU-SGP stemden tegen. Bekijk de volledige motie.

Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 27 oktober 2017

Reacties (1)

 1. Madis Vermeer
  Best 25-02-2018 15:07 uur

  Hoe rijmt u het besluit van Timo de Rijk in Den Bosch om naam museum te wijzigen in Design Museum Den Bosch? Is de provincie betrokken bij dit besluit en staat dit niet haaks op dit besluit?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.