Vrijdag 6 oktober presenteerden Gedeputeerde Staten de meerjarig sluitende begroting, met een omvang van € 1,23 miljard aan Provinciale Staten. De 3e begroting die het college van GS aan Provinciale Staten aanbiedt gaat over het laatste volle jaar in deze bestuursperiode.

In een infographic schetsen GS de belangrijkste mijlpalen voor het jaar 2018. In financieel opzicht staat Brabant er gezond voor. De begroting laat meerjarig een sluitend evenwicht van lasten en baten zien. De begroting sluit, inclusief de voorstellen voor nieuw beleid, met een meerjarig positief saldo van € 44,7 miljoen voor deze bestuursperiode. De volledige begroting en begrotingsstukken zijn te vinden op www.brabant.nl/begroting.

Extra begrotingsvoorstellen

“De afspraken uit het bestuursakkoord zijn volop in uitvoering”, legt Erik van Merrienboer, gedeputeerde Financiën uit. “Maar intussen staat de wereld niet stil, dus we pakken ook nieuwe ontwikkelingen op die in de nabije of verdere toekomst op Brabant af komen.” Bij de begroting vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om ook voor deze nieuwe opgaven middelen en capaciteit beschikbaar te stellen. Het gaat om de volgende begrotingsvoorstellen: 

 • Met een zogenoemde MKB-plusfaciliteit wil de provincie, samen met het Europees Investeringsfonds, snelgroeiende Brabantse bedrijven van groeifinanciering voorzien. Brabant investeert € 60 miljoen, en houdt in de begroting rekening met een risico van 10%.
 • In 2017 nam de provincie een aantal belangrijke besluiten om de transitie van de veehouderij naar een duurzame sector te versnellen. Om deze transitie verder te versnellen willen GS investeren in innovaties voor de sector en veehouders ondersteunen bij het maken van een keuze voor de toekomst. Hiervoor willen GS de komende 3 jaar € 75 miljoen uittrekken.
 • De Brabantse Agenda Wonen richt zich op het versnellen en verduurzamen van de woningbouwproductie. Voor de uitvoering van de agenda is voor 2018 en 2019 € 1 miljoen gereserveerd. 
 • Intensief grondgebruik heeft ervoor gezorgd dat agrarische gronden minder vruchtbaar zijn geworden. Dat is nadelig voor de kwaliteit van water en natuur. Voor nader onderzoek naar de vitaliteit van de bodem en het opzetten van een kennisplatform willen GS de komende 2 jaar € 1 miljoen uittrekken.
 • Om voorop te blijven lopen in de toepassing en ontwikkeling van digitale technologieën die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, willen GS volgend jaar € 375.000 extra uittrekken voor inzet op het gebied van digitalisering.
 • De resultaten van het brede debat met Brabanders en professionals over de toekomst van mobiliteit vinden in 2018 een vertaling naar concreet beleid. 
 • In navolging op de aanbevelingen uit het rapport ‘Ondertussen in het buitengebied’ stellen GS € 200.000 beschikbaar voor een vervolgaanpak Ondermijnende criminaliteit, waarbij prioriteit wordt gegeven aan leegstand in het buitengebied en recreatieparken. 

De provincie verbetert verder haar werkwijze om initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan meerdere provinciale doelstellingen, de zogenoemde sleutelprojecten, flexibel te kunnen financieren. GS vragen aan PS om in te stemmen met de werkwijze en te starten met verkenningen voor mogelijke sleutelprojecten, zoals Metalot, Delta in Beweging, Brainportcity en Gebiedsopgave N261. 

Provinciale Staten bespreken de begroting 2018 op 10 november 2017.

Contact

Begroting 2018: toekomstgericht investeren

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.