Via virtual reality (LET OP: de informatie achter deze link is inmiddels geactualiseerd) is vanuit verschillende zichtlocaties te bekijken hoe de windmolens in het A16-gebied er ongeveer uit gaan zien. Bekijk de locaties ook op de kaart

Voorkeursalternatief

Op 24 oktober stelden Gedeputeerde Staten het voorkeursalternatief vast, op basis van een grotendeels eensluidend advies van de stuurgroep. In de stuurgroep zitten de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert en de provincie Noord-Brabant. Ook vond constructieve ruggespraak plaats met een breed samengestelde klankbordgroep van betrokkenen. Het voorkeursalternatief wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan). Begin 2018 start de inspraakprocedure en kan iedereen een zienswijze indienen. Volgens planning zijn de windmolens eind 2020 in gebruik.

Uitvoerig onderzoek

Het voorkeursalternatief is tot stand gekomen na een uitvoerig onderzoeks- en trechteringsproces, in goed overleg met inwoners, dorps- en wijkraden, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers. Uit die overleggen bleek dat het minimaliseren van geluidshinder en slagschaduw het leidend criterium moet zijn bij de keuze van windmolenlocaties. Ook vroegen betrokkenen aandacht voor de positionering van windmolens in het landschap, het vrijwaren van belangrijke natuurgebieden en een goede verdeling van windmolens over de hele A16-zone. De gesprekspartners adviseerden verder te kiezen voor hoge windmolens, tot 210 meter tiphoogte, omdat deze een hoge opbrengst hebben. Daardoor zijn er minder molens nodig dan wanneer gekozen wordt voor lage molens. 

Sociale participatie

Bijzonder in dit project is dat voorafgaand aan het bepalen van de locaties met alle ontwikkelaars is afgesproken dat een kwart van de opbrengst van de windmolens ten goede komt aan de lokale gemeenschap. De opbrengst wordt ingezet voor duurzame energieprojecten in die gemeenschap. Ook is afgesproken dat direct omwonenden meer zullen profiteren van de opbrengst van de windmolens. 

Aanleiding

Het Rijk heeft in 2014 afspraken met de provincies vastgelegd waarin staat hoeveel windenergie zij voor 2020 moeten realiseren. De opgave voor de provincie Noord-Brabant is 470,5 MW. Het plan om voor 100 MW aan windmolens te bouwen langs de A16 is hiervan een onderdeel. De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert en de provincie Noord-Brabant hebben in 2015 een convenant gesloten om gezamenlijk 100 MW te realiseren.

Reacties (4)

 1. Kemper
  's-Hertogenbosch 20-12-2017 13:34 uur

  Windenergie: NATUURLIJK goed initiatief.!!
  De gaande veranderingen tav het klimaat dwingen ons om hier in mee om te gaan.
  Energie gebruiken zonder oog te hebben voor de gevolgen van de huidige energieopwekking is niet meer reeel. Bezwaren tegen windenergie dienen in dat licht drastisch te worden beperkt

 2. D. Van Gils
  Breda 04-11-2017 17:10 uur

  Slim plan. De molens zo plannen als in geen enkel voorstel stond. Ook niet terug te vinden in het MER rapport. Eerst rijksweg toen HSL en nu de molens, geluidshinder zo minimaal mogelijk? maximaal zullen ze bedoelen! En dat terwijl er alternatieven zijn! Wie heeft hier het meeste belang? Juist diegene die er het meeste geld mee verdienen, en dat mag ten koste van alles gaan. Maar voor de duidelijkheid ze zijn er nig niet en we gaan er alles aan doen km ze tegen te houden.

 3. jan de kruijf
  31-10-2017 08:43 uur

  1500 MW gedeeld door 25 MW is 60 ipv 6000...toch iets om over na te denken.

 4. Hugo Matthijssen
  Beilen 27-10-2017 11:36 uur

  100 MW opgesteld windvermogen levert door het jaar heen ongeveer 25% van het opgestelde vermogen maal het aantal uren per jaar.
  Dat komt overeen met de levering van een doordraaiende fossiele centrale van 25 MW.

  De Eemshaven centrale kan meer dan 1500 MW leveren wat overeen komt met de levering door het jaar heen van maximaal 6000 x deze 29 molens en dat is nog maar een centrale. Toch iets om over na te denken.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.