Het provinciebestuur doet dit kort na de goedkeuring van de budgetten voor de ondersteunende maatregelen voor de transitie in de veehouderij. “De provincie wil snelheid maken”, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings. “Met experimenteerstallen en het wetenschappelijk onderzoek verwachten we binnen enkele jaren een goed en betaalbaar alternatief te hebben voor luchtwassers. En met goede communicatie over de aanpassing in de stallen en de prestaties van de stallen verwachten we dat meer varkenshouders kiezen voor een systeem zonder luchtwassers.”

Stal van de toekomst

De Hoeve Innovatie (de Hoeve) realiseert de stalsystemen op 4 locaties in Valkenswaard, Volkel, Veghel en Vinkel voor alle diercategorieën: kraamzeugen, guste/dragende zeugen, gespeende biggen en vleesvarkens. Alle varkenshouderijen in dit project zijn aangesloten bij Keten Duurzaam Varkensvlees. Met de WUR is nauwe afstemming over het onderzoek. Het stalsysteem is gebaseerd op dagontmesting. Dit moet voorkomen dat ammoniak ontstaat in de leefomgeving van het dier. De Hoeve neemt geen patent op de stalsystemen en zal alle informatie en onderzoeken actief delen op stalvandetoekomst.nl Hierdoor kunnen andere veehouders gebruikmaken van de stalsystemen en ervaringen. De verwachting is dat in de eerste helft van 2019 de eerste meetresultaten gerapporteerd kunnen worden en dat nog voor 2020 de emissiefactor is opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij. Ook andere veehouders kunnen het systeem dan toepassen.

Dagontmesting

Het idee van dagontmesting is ontstaan in de Stal van de Toekomst op de demoboerderij van Keten Duurzaam Varkensvlees in Valkenswaard. Het Rijk heeft voor dit stalsysteem een proefstalstatus verleend. Het provinciebestuur heeft de hardheidsclausule toegepast. Dit betekent dat daar varkens gehouden mogen worden volgens het nog niet bewezen stalsysteem. Het stalsysteem Stal van de Toekomst zorgt naast minder ammoniakuitstoot ook voor minder geur, fijnstof en methaan. En het kost minder energie. Spierings “Dit stalsysteem draagt dus niet alleen bij aan het beschermen van de natuur en de omgeving, maar zorgt ook voor schonere lucht in de stal. Dit is goed nieuws voor de dieren, de boer en de buren.”

Contact

Steun innovatieve varkensstallen die uitstoot bij de bron aanpakken

Reacties (6)

 1. Peter
  19-12-2017 22:11 uur

  Hebben luchtwassers in de praktijk dezelfde resultaten als op papier?

 2. Johan
  petten 11-12-2017 12:31 uur

  @oort, luchtwassers in melkveestallen met dichtevloeren hebben alleen functie indien de emissie in de mestopslag ook ook ''gewassen'' wordt. De gassen in deze mestkelders worden worden niet meegenomen in beoordelingen. ( alleen via kieren en spleeten in de stal )

 3. Yke Roelevink
  08-12-2017 11:48 uur

  @John: High Welfare Floor is zo'n innovatieve ontwikkeling. De vloer is comfortabel, droog en zeer vochtdoorlatend en geschikt als vrijloopvloer. Door deze eigenschappen vindt er een directe mestscheiding plaats waardoor de urine en feces separaat opgeslagen kunnen worden en de emissie drastisch wordt verlaagd. Hierdoor kunnen de eigen organische mineralen beter aangewend worden voor precisiebemesting. De HWF sluit prachtig aan bij ''ammoniak aanpak bij de bron'' en hiervoor hoeven we niet op de toekomst te wachten! Mail naar highwelfarefloor@outlook.com


 4. Webredactie@brabant.nl
  07-12-2017 16:23 uur

  @John: Voor melkvee en jongvee zijn al enkele stalsystemen beschikbaar die de emissie bij de bron aanpakken én aan de Verordening natuurbescherming voldoen. Daarnaast zijn er nieuwe stalsystemen in ontwikkeling. Sommige systemen worden op dit moment onderzocht. Voor andere stalsystemen worden proefstallen ingericht, daar moet het onderzoek nog starten. Er zijn financiële middelen beschikbaar om initiatieven te ondersteunen, hiervoor komt een subsidieregeling en investeringsfonds.

 5. A van Oort
  Heeze 05-12-2017 18:14 uur

  Dagontsmesting is niets nieuws,rond 1960 werd dat toegepast invarkens en kippenstallen omdat jarenvol te houden i v m slijtage van mestinstallaties is na 5 tot 10 jaar een groot probleem.Het ammoniak probleem bij de bron aanpakken is prima dat heeft de landbouwvoorlichtingsdienst jaren geadviseerd, het is ook beste voor de mensen die in een stal werken. Alleen met luchtwassers is de ammoniakprobleem, het stank en fijn stof probleem op te lossen. Mijn voorkeur is chemische luchtwassers omdat die het minste vervuilen en daarom het beste zijn.

 6. John van den Hombergh
  Deurne 05-12-2017 14:52 uur

  Welke ontwikkelingen voor innovatieve stalsystemen voor melkkoeien en jongvee zijn er (of komen er)?

  Zijn hier net zoals voor de varkens (stal van de Toekomst) al subsidies voor verstrekt of aangevraagd?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.