Bekijk de agenda en statenstukken en kijk de vergadering terug.

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

 • Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant 
  Dit voorstel is unaniem aangenomen.
 • Statenvoorstel 58/17 Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant
  Dit voorstel is unaniem aangenomen.
 • Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden            
  Dit voorstel is unaniem aangenomen.
 • Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, SP, PVV, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU-SGP, Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van CDA stemde tegen. 
 • Motie M1 Extra beveiligde rechtbank
  Deze motie was ingediend tijdens PS-vergadering van vrijdag 10 november 2017. Vanwege stakende stemmen werd deze vandaag opnieuw in stemming gebracht. Vandaag staakten de stemmen opnieuw, daarmee is de motie verworpen. De fracties van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van SP, PVV, D66, 50PLUS, Partij voor de Dieren en CU-SGP stemden tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • Ontwerpbesluit 80/17 Notulen van de PS-vergadering 22 september 2017
 • Ontwerpbesluit 82/17 Procesbesluit en -machtiging bestuursrechtelijke procedure

Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 17 november 2017

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.