Dat blijkt uit de nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognose voor Noord-Brabant. Deze prognose is richtinggevend voor woningbouwafspraken die gemeenten en provincie met elkaar maken. Ten opzichte van de vorige prognose uit 2014 is de bevolkingsgroei wat hoger en vindt de omslag naar krimp – waar de meeste Brabantse gemeenten op termijn mee te maken krijgen - later in de tijd plaats. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de hogere buitenlandse migratie, een iets hoger geboortecijfer en een wat lager sterftecijfer.

Versnellen woningbouw

De Brabantse bevolking groeit nog tot 2,65 miljoen inwoners rond 2040. Daarna neemt het inwoneraantal iets af. Rond 2040 is ruim een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar. Daardoor groeit ook de vraag naar geschikte woningen voor ouderen en alleenstaanden. Door deze ontwikkelingen neemt de woningvoorraad tot 2050 nog met 160.000 woningen toe. Het grootste deel daarvan, 120.000 woningen, is in de komende tien jaar al nodig. Dat betekent dat per jaar gemiddeld 10.000 woningen gebouwd moeten worden, terwijl de laatste jaren – ondanks het herstel van de woningmarkt, gemiddeld niet meer dan 7 tot 8 duizend woningen zijn gebouwd. “Er ligt dus een grote urgentie om het bouwtempo op te schroeven,” concludeert gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte).

Moment benutten voor transformatie en inbreiding

“Daarbij komt dat woningbouw eigenlijk de enige vastgoedsoort is waar nog veel vraag naar is,” vervolgt Van Merrienboer. “De vraag naar woonruimte biedt dus een enorm potentieel om niet alleen de woonconsument te bedienen, maar ook de binnensteden en dorpscentra te verduurzamen. Het accent moet liggen op vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw. Maar dan moet je wel het moment benutten, want de grote vraag naar woonruimte doet zich alleen de komende tien jaar nog voor.”

Brabantse Agenda Wonen

Na de zomer leggen Gedeputeerde Staten de Brabantse Agenda Wonen voor aan Provinciale Staten. Daarin geven zij aan hoe de provincie de komende jaren, samen met gemeenten en andere betrokken partijen de woningbouw kan versnellen, de bestaande woningvoorraad kan verduurzamen en de behoefte aan nieuwe woonruimte op een zorgvuldige wijze kan inpassen. De uitkomsten van de bevolkings- en woningbouwprognose geven belangrijke input aan de Brabantse Agenda Wonen. In de woonagenda komt ook een vernieuwing van de manier waarop de gemeenten en de provincie woningbouwafspraken maken aan de orde.

Op www.brabant.nl/bevolkingsprognose zijn de uitkomsten op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau te bekijken. In een factsheet zijn de belangrijkste resultaten van de prognose samengevat.

Contact

Tot 2030 nog 120.000 woningen nodig in Brabant

Reacties (6)

 1. Jan Meelker
  Baarle-Nassau 16-07-2017 18:43 uur

  Behoefte aan (kleinere) woonruimte? Waarom geen legalisering van goedgekeurde woningen op bungalowparken? Illegale bewoning zal alleen maar toenemen omdat bestaande woning voorraad niet dekkend is voor bepaalde doelgroepen (ouderen/eenpersoonshuisshoudends).

 2. M. van Bakel
  04-07-2017 15:50 uur

  @ Lau Lavooij: klopt, de cijfers die nu in bijlage C staan betreffen de periode 2015-2025. We zullen de bijlage aanpassen.

 3. Menno de Lange
  Breda 07-06-2017 21:22 uur

  Stichting Droomwonen Brabant heeft als missie 'Letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor zelfbouw / CPO'. Wij doen dit voor alle doelgroepen, starter, doorstromers en medioren/senioren. Maar ook bijzondere projecten, zoals woon/zorg of b.v. een Ecowijk. De laatste paar jaren merken wij vooral vraag bij medioren/senioren. Die op zoek zijn naar patio-bungalows en daar is weinig aanbod in. Ook zoeken zij steeds meer bijzondere woonvormen om meer samen te kunnen wonen en zo zelf meer regie te hebben op zorg en voorkomen van eenzaamheid. Dit alles in verschillende prijsklasse en dus ook betaalbaar. Als in alle 64 gemeenten van Brabant er 3 CPO projecten per jaar komen van 20 woningen per project, kunnen wij in 10 jaar tijd een kleine 40.000 woningen realiseren. De behoefte is er zeker, nu nog de locaties waar het kan en mag!

 4. Lau Lavooij
  Gilze 07-06-2017 17:27 uur

  In bijlage C staat de toename van de bevolking per gemeente 205-2029, maar het lijkt mij de periode 2015-2025. Klopt dat?

 5. Rob Theeuwes
  Rijen 05-06-2017 23:30 uur

  Mijn reactie is bestemd voor Dhr. E. van Merrienboer.

  Er gaapt een groot gat tussen de behoefte aan woningen en uw idee voor de realisatie daarvan. Er valt helemaal niets te transformeren of in te breiden. Op dat type aanbod zit nauwelijks iemand te wachten. En als er al iets dergelijks op de markt komt is het voor zeer tijdelijke verhuur, want voor een huur rond 1000 euro wil ik een woning kopen en niet huren, 30 jaar lang kopen voor 1000 euro per maand is 360.000 euro betalen en dan is dat huis afbetaald.

  En dat weet ik, alle potentiële huizenkopers en ook de projectontwikkelaars, maar kennelijk beseft u (gezien de publicaties van 1 en 2 juni in BN de Stem) niet dat de behoefte en het aanbod zeer ver uit elkaar ligt.

  Heeft u al de projectontwikkelaars gevonden die uw voorstellen gaan realiseren? En niet binnen tien jaar, want over tien jaar ziet de financiële wereld er heel anders uit dan nu.
  Dan is het al 2028 en er gebeurt al veel te weinig sinds 2008 -een gat van 20 jaar!

  Nu de ECB nog steeds doende is om 1000 miljard per jaar in de economie te pompen is er met de daardoor samenhangende lage rentestand voor een projectontwikkelaar niets te verdienen.

  Kunt u zich niet beter bezighouden met initiatieven die wel werken?

  Zet iedereen die hier belang bij heeft bij elkaar en pas loslaten als er een realiseerbaar plan is, daarna uitvoeren.

  U heeft hopelijk 1 ding geleerd van de crisis en dat is dat niets zeker is.
  Er is enige zekerheid te behalen bij een woning met 30 jaar vaste rente nu kiezen, dat duidelijkheid geeft. Dat is het anker waaraan de woningkoper nog zijn eigen onzekerheden van het leven (scheiding, werkloosheid, overlijden enz.) kan vasthaken.

  Het is zinloos om de woningmarkt in te zetten om de problemen van binnensteden en leegstaande kantoor of bedrijfspanden op te gaan lossen. Ik vergelijk die maar even met het station van Breda, iedereen die belang heeft bij het aanbod van het station Breda vind zich geweldig, maar de gebruiker laat het gebouw links liggen, je kan er alleen niet omheen om de trein te nemen.

  Ik kan nog meer vergelijkingen noemen, maar dan ben ik nog uren bezig.

  Praat eerst eens met de consument van al dit aanbod of als het voor u moeilijk is die doelgroep te verenigen, zet u zich daar eens voor in.

  Succes.

  met vriendelijke groet
  Rob Theeuwes.

 6. P.W.Houtepen
  Prinsenbeek 02-06-2017 12:15 uur

  Het gemeente bestuur van Breda wil gewoon de aantallen nood zakelijke-betaalbare woningen niet bouwen in prinsenbeek.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.