Bespreekstuk met stemming
PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

 • Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016: de jaarstukken bieden verantwoording over het in 2016 gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de daarvoor ingezette middelen. Dit voorstel is aangenomen. Daarbij is motie M1a ’Versterken controlerende taak 1’ (CDA en andere fracties) aangenomen. Bij motie 2a ‘Versterken controlerende taak 2’ (CDA en andere fracties) staakten de stemmen. Over de motie wordt bij de volgende vergadering weer gestemd.
 • Statenvoorstel 17/17 Vierde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant: de Verordening treasury regelt de manier waarop de provincie haar vermogen beheert. Dit voorstel is aangenomen. De heer Steenbakkers heeft zich onthouden van stemming op grond van artikel 28 van de Provinciewet.
 • Statenvoorstel 18/17 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017: het Reglement van Orde regelt de werkwijze van Provinciale Staten. Dit voorstel wordt opnieuw in stemming gebracht tijdens de Statenvergadering van 9 juni 2017.

Voorstellen zonder beraadslaging
Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • Statenvoorstel 33/17 Beslissing inzake klacht Landelijk bestuur PSP’92: de klacht betreft het niet kunnen aanbieden van een petitie.

Bespreekstukken zonder stemming
PS hebben de volgende voorstellen behandeld na het stemmingsmoment. Stemming over deze voorstellen vindt plaats tijdens de Statenvergadering van 9 juni 2017.

 • Statenvoorstel 03/17 Verordening planschade Noord-Brabant: de Verordening planschade is de regeling op grond waarvan belanghebbenden schadevergoeding kunnen claimen.
 • Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant: de Algemene subsidieverordening beschrijft op hoofdlijnen voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.