Daarmee wil de provincie een impuls geven aan de vernieuwing en versterking van winkelgebieden in Brabant. Uit recent onderzoek blijkt dat de winkelleegstand in Brabant de afgelopen twee jaar is toegenomen, vooral in de 10 middelgrote gemeenten.

Retailadviescommissie

In de retailadviescommissie zitten deskundigen uit onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven op gebied van detailhandel, consumentengedrag, vastgoed en binnenstedelijke ontwikkeling. Voorzitter is Ingrid Janssen, zij is als onafhankelijk onderzoeker al jaren actief in de retailsector: “Als commissie willen we gemeenten graag vanuit een stevige ervaringsdeskundigheid ondersteunen in de vernieuwing van het winkelaanbod. We zijn natuurlijk kritisch op nieuwe winkelmeters, maar kijken juist ook naar kansen en retailconcepten die werken in Brabant.”

Juiste keuzes

De Retailadviescommissie buigt zich naar verwachting zo’n 8 keer per jaar over winkelplannen. Daarbij gaat het vooral om plannen voor grote winkels buiten het centrum, die door hun omvang of ligging van invloed kunnen zijn op omliggende gemeenten. Volgens de regionale detailhandelsafspraken tussen gemeenten en provincie moeten dergelijke plannen onderling worden afgestemd. “Winkelgebieden in Brabant zien zich geconfronteerd met forse opgaven. Ik ben ervan overtuigd dat de deskundige en objectieve inbreng van de retailadviescommissie veel kan toevoegen aan de juiste keuzes voor detailhandelontwikkeling in Brabant,’ legt gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) uit. Waar regio’s willen voorzien in een eigen adviescommissie, zal de provincie daarbij aansluiting zoeken.

Iets minder winkelmeters in Brabant

Al jaren is er meer aanbod dan vraag naar winkelruimte. In de regionale detailhandelsafspraken hebben de gemeenten en de provincie daarom afgesproken dat er per saldo geen winkelmeters meer bij mogen komen en dat de inzet is gericht op compactere winkelcentra. De monitor detailhandel meet hoe het, 2 jaar na het maken van de afspraken, staat met de resultaten. Daaruit blijkt dat het totale aantal winkelmeters in Brabant voor het eerst iets is gedaald in plaats van toegenomen. Vooral in de 4 grote steden krijgen winkels steeds vaker een woon- of horecabestemming.

Winkelleegstand gestegen

Ondanks die positieve ontwikkeling is de totale winkelleegstand in Brabant de laatste 2 jaar gestegen. Vooral in de 10 middelgrote gemeenten nam de leegstand fors toe, gemiddeld met 20% ten opzichte van 2014. In de grote steden nam het aantal lege winkels met slechts een half procent toe. In totaal staat in Brabant nu 11% van de winkelmeters leeg, in 2014 was dit 10%. En ondanks de beperkte vraag naar winkelruimte, liggen nog veel plannen voor extra winkelmeters op de plank. Zo ligt er voor 145.000 m2 aan uitbreidingsruimte vast in gemeentelijke bestemmingsplannen.

Zie ook

Links naar (2)

Open Links Sluit Links