Bekijk de vergaderstukken. U kunt de vergadering terugkijken via brabant.nl/pslive.

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd:

Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017
Dit voorstel is aangenomen. Bij de hoofdelijke stemming over de verordening ruimte stemden 31 Statenleden voor en 22 Statenleden tegen. De volgende moties en amendementen werden aangenomen:

 • A11- Tijdelijk moratorium geitenhouderij van D66,SP,PvdA,VVD, Groen Links, Lokaal Brabant, 50PLUS en Partij voor de Dieren werd unaniem aangenomen.
 • M9a- Geen risico’s met de volksgezondheid van Groen Links en Lokaal Brabant werd aangenomen met stemmen van de fracties van het CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant voor en de VVD, PVV en CU/SGP tegen.
 • M18- Moreel appel op retail sector van CU/SGP en CDA aangenomen met stemmen met VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU/SGP en Lokaal Brabant voor en de PVV tegen.
 • M19a – Innovatieve maatregelen, ingediend door Lokaal Brabant werd aangenomen VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU/SGP en Lokaal Brabant voor en de PVV tegen.
 • M20- Ondersteuning boeren ingediend Lokaal Brabant is unaniem aangenomen.

Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord–Brabant - versnelling transitie veehouderij
Dit voorstel is aangenomen. Daarbij stemden 32 Statenleden voor en 22 Statenleden tegen. De volgende moties en amendementen werden aangenomen

 • A1- Steun de ondernemers die op koers zijn- ingediend door de VVD is met stemmen van GroenLinks, 50Plus en de Partij voor de Dieren tegen en de stemmen van VVD,CDA,SP,PVV.D66,PvdA , Lokaal Brabant en CU/SGP voor aangenomen.
 • M2- Flankerend beleid- ingediend door de VVD is met stemmen voor van de VVD, CDA,SP,D66, PvdA, 50 Plus, CU/SGP en Lokaal Brabant aangenomen, de fracties van de PVV, GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen.
 • M5- meten is weten van CDA, Groen Links en Lokaal Brabant is unaniem aangenomen.
 • M11- Promoot de potstal van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant werd aangenomen met de stem van VVD,CDA,SP,D66,PvdA,GroenLinks, 50PLUS, CU/SGP en Lokaal Brabant voor en de PVV tegen.
 • Aangehouden werd de motie ‘stop de Stalbranden’ van GroenLinks    

Statenvoorstel 29/17 Zienswijze Concept-begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk
Dit voorstel is unaniem aangenomen

Begrotingswijziging 37/17 Kader Erfgoed 2016-2020 – begrotingswijziging
Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Statenvoorstel 43/17 Deelname in ERTICO-uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD,CDA, SP, D66, PvdA,, GroenLinks, 50Plus, CU/SGP stemden voor. De fracties van PVV, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden tegen

Ontwerpbesluit 48/17 Notulen van de PS-vergadering 19 mei 2017

Actuele moties

Statenleden kunnen ook een motie indienen over een onderwerp dat niet op de agenda van Provinciale Staten staat. Dat heet dan een actuele motie.

D66 diende de motie over speed- pedelecs in, ‘Niet van het padje af voor de Pedelec die unaniem werd aangenomen.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.