Het besluit betekent een toekomstbestendige aanpak voor de N279 waarbij de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt en de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd en bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Daarnaast investeert de provincie, bovenop de uitbreiding van de weg zelf, bijna €20 miljoen extra in de toepassing van smart mobility, een goede inpassing van de weg in de omgeving en bovenwettelijke innovatieve geluidsmaatregelen.

In het kader van de zogenaamde m.e.r.-procedure (milieu effect rapportage) is een groot aantal mogelijke oplossingen voor de knelpunten op de N279 onderzocht op verkeers- en milieueffecten. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken en de kostenramingen van de verschillende oplossingen heeft de Stuurgroep in april een voorlopig voorkeursalternatief voor de N279 benoemd. In deze Stuurgroep zitten de bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. Dit voorlopige voorkeursalternatief is de afgelopen weken voorgelegd aan de gemeenteraden van de verschillende gemeenten en het bestuur van het Waterschap. De Stuurgroep heeft op basis van deze consultatie een regionaal voorkeursalternatief bepaald dat als advies aan het provinciebestuur is aangeboden. Als eigenaar van de provinciale weg heeft het provinciebestuur nu een definitief besluit genomen over het tracé, dat verder in detail wordt uitgewerkt.

Toekomstvaste aanpak

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Na een intensief en zorgvuldig proces is het gelukt om met de regio een advies te formuleren dat breed gedragen wordt. We hebben het hier over een dossier met een lange en roerige historie, dus we vinden dat brede draagvlak van groot belang. We hebben het advies dan ook 1 op 1 overgenomen. Met dit besluit kiest het provinciebestuur voor een toekomstvaste aanpak, door nu te doen wat nodig is om de doorstroming en leefbaarheid tot 2030 te verbeteren. De rotondes, kruisingen en aansluitingen worden ongelijkvloers zodat deze knelpunten beter doorstromen en veiliger worden voor het verkeer. Daarnaast gaan we pilots en experimenten met slimme mobiliteitsoplossingen inzetten op de N279, omdat we erin geloven dat deze technieken een positief effect hebben op de doorstroming. Maar het belangrijkste is dat we de weg nu zó aanpakken dat met een kleine investering toch een 2x2 aangelegd kan worden als dat in de toekomst nodig blijkt te zijn. Hiervoor ontwikkelen we een monitorings- en evaluatiesysteem, om de situatie op de N279 heel goed in de gaten te kunnen houden.”

Basispakket N279

De basis van het voorkeurstracé waar het college van Gedeputeerde Staten toe heeft besloten bestaat uit de volgende onderdelen (zie ook bijbehorende kaart):

  BasispakketN279 Veghel-Asten
Veghel  Doorgaande route door Veghel: vanaf de aansluiting A50 tot nabij de Taylorburg wordt de N279 uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.
Keldonk  Aansluiting Keldonk wordt in noordelijke richting verplaatst. De N279 blijft op maaiveld, waarbij de brug over de Zuid-Willemsvaart wordt gecombineerd met de aansluiting op de N279, en er komen gescheiden rijbanen voor fietsers op het viaduct.
De provincie onderzoekt, samen met de gemeente Meierijstad, of een aparte fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart bij de bestaande brug bij Keldonk - binnen het beschikbare budget - mogelijk is.
De Bemmer/ Boerdonk Aansluiting De Bemmer/Boerdonk wordt ongelijkvloers met de N279 op maaiveld en een onderdoorgang Middenweg met fietsverbinding.
Gemert  Aansluiting Gemert wordt ongelijkvloers met de N279 op maaiveld, de N272 er overheen en een onderdoorgang voor de fietsverbinding.
Helmond (Dierdonk) Realisatie omleiding Helmond (Dierdonk) met de N279 op maaiveld, inclusief realisatie van een ecoduct, een viaduct Heikantse Beemd en een halve aansluiting met de N607. Bij deze aansluiting met de N607 gaat de N279 over de N607 heen.
viaduct Scheepstal Realisatie van het viaduct Scheepstal, waarbij voldoende ruimte wordt gereserveerd om op een later moment een (snel)fietsroute tussen Helmond en Gemert aan te leggen
Rochadeweg Aansluiting Rochadeweg wordt ongelijkvloers met een half verdiepte ligging van de N279. De oversteek van de Vlierdense Bosdijk – Rijntjesdijk met de N279 wordt ongelijkvloers.
Oostappensedijk wordt een ongelijkvloerse oversteek
Deurneseweg Optimalisatie van de aansluiting Deurneseweg, waarbij de gelijkvloerse aansluiting van de Deurneseweg op de N279 in noordelijke richting wordt verplaatst en de verkeerslichten slim worden gekoppeld met de aansluiting op de A67

Aanvullende maatregelen

Naast dit basispakket voor de N279 heeft het provinciebestuur besloten extra te investeren in aanvullende maatregelen die een gunstig effect kunnen hebben op de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de directe omgeving van de N279. Zo stelt de provincie bovenop de wettelijke geluidsmaatregelen in het basispakket een extra bedrag beschikbaar van €4,5 miljoen voor aanvullende en innovatieve geluidsmaatregelen. Dit bedrag is beschikbaar als cofinanciering, waarbij van gemeenten een eigen bijdrage van 50% wordt gevraagd. Daarmee komt een totaal budget beschikbaar van €9 miljoen voor (innovatieve) geluidsmaatregelen op het hele tracé tussen Veghel en Asten. Verder wordt ook de rotonde bij de Beeksedijk in Gemert uitgebreid om de doorstroming te verbeteren en wordt in een regionaal onderzoek bekeken welke mogelijkheden er zijn om de problemen bij de Beekse Brug in Laarbeek op te lossen.

Vervolgstappen

Met dit besluit van Gedeputeerde Staten is het voorkeursalternatief definitief. Dit voorkeursalternatief wordt nu verder in detail uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan. Dit provinciale inpassingsplan leggen Gedeputeerde Staten naar verwachting in 2018 ter vaststelling voor aan Provinciale Staten waarna het open staat voor de gebruikelijke beroepsmogelijkheden. De uitvoering van de plannen voor de N279 staat gepland vanaf 2020.

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links

Reacties (6)

 1. M. Arts
  Helmond 22-11-2017 09:15 uur

  Beste meneer van der Rijt,
  Het plan voor het ecoduct en de bijbehorende weg rondom Dierdonk gaan dwars door wat nu een natuurgebied is. Er ligt hier momenteel geen andere weg dan hooguit een zandweg waar geen auto's mogen komen (gebied tussen scheepstal en rotonde Bakel).

  Hieruit komt mijn vraag dan ook voort, kan iemand uitleggen waarom er gekozen is om niet langer gebruik te maken van de huidige weg langs Dierdonk (tussen rotonde Beek en Donk/Gemert en rotonde Bakel) maar een extra(?) nieuwe weg dwars door het natuurgebied te leggen? Als de rotonde bij Bakel het knelpunt is, waarom kan daar dan niet een rechtstreekse afslag rechtsaf, dus langs de rotonde af, richting Rochadeweg gemaakt worden? Dat zie je wel vaker bij drukke rotondes. Dat scheelt 2x een viaduct en 1x een ecoduct. Bovendien is er veel zorg (en dus geld) in dit natuurgebied gestoken de afgelopen jaren. Erg zonde als natuurgebied maar weer opgeofferd moet worden.

 2. Bert Lemmens
  Aarle-Rixtel 13-11-2017 19:55 uur

  Denk aan de pool plaats voor auto's bij huidige rotonde tussen Gemert en B&D

 3. Jan van der Rijt
  19-07-2017 21:12 uur

  Beste mensen
  Heeft er in verleden een onderzoek plaatsgevonden hoeveel dieren de weg hier ooit overstaken?
  waar nu het ecoduct komt

 4. Laurens
  Schijndel 15-07-2017 23:27 uur

  @Jan Joosten: u moet eerst naar Helmond als hij naar Veghel wil. Dat is inderdaad niet handig. Maar waarom wilt u naar Veghel?

 5. Jan Joosten
  Bakel 14-07-2017 14:52 uur

  Geacht Bestuur
  Ik zou graag weten als ik van Bakel naar Veghel ga waar ik dan op de n 279 moet komen
  gr Jan Joosten

 6. T.J.M. van der Lugt
  Aarle-Rixtel 12-07-2017 20:53 uur

  In de beschrijving van 't basispakket staat bij het onderdeel Veghel een kleine tikfout: er staat Taylorburg, ik neem aan dat de Maxwell Taylorbrug bedoeld wordt.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.