Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling): “Dit plan is een goede eerste stap omdat de sector niet alleen de controle op de mest wil verbeteren maar ook de cultuur van ‘fraude mag’ tegen wil gaan. De sector realiseert zich dat de mestfraude het draagvlak voor de hele veehouderij in de waagschaal legt.

De sector wil via onder andere gedragscodes en ketenkwaliteitsborging forse stappen zetten. Deze betekenisvolle stappen winnen nog meer aan kracht als de landbouwsector de luiken open gooit naar de samenleving, en de samenwerking zoekt met de verwerkende industrie en de retail. Met meer transparantie kan de sector de publieke opinie en economische prikkels inzetten voor een betere naleving van de regels. Dit draagt ook bij aan een herstel van vertrouwen tussen de maatschappij en de veehouderij.

In het plan van de sector komt de oorzaak van het probleem, een overschot aan mest, zeer summier aan bod. Mest is nu vooral een grote kostenpost. De uiteindelijke oplossing ligt in een landbouw waarin de kringlopen gesloten zijn, mest een waardevol product is en de afnemer een eerlijke prijs betaalt aan de boer. Dit vergt niet alleen voldoende mestverwerkingscapaciteit en verwaarding van mest, maar ook een sterke betrokkenheid van verwerkende industrie (VION, Royal Friesland Campina, etc) en retail (supermarkten en speciaalzaken zoals slagers).

De mestfraude maakt duidelijk dat het toezicht beter moet. Minister Schouten heeft hiervoor al veel in beweging gezet, zoals de samenwerking tussen NVWA en andere toezichthoudende instanties, gegevensuitwisseling, de samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen ondermijnende criminaliteit en het onder de loep nemen van subsidies die RVO verstrekt. De provincie Noord-Brabant wil graag samen met het rijk optrekken om het toezicht slimmer te organiseren. Het digitaliseren, uitwisselen en analyseren van gegevens spelen daarbij een belangrijke rol.”

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • velden die zijn voorzien van een * zijn verplicht;
  • Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn;
  • Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.