Daarnaast informeren zij agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing.

Inspecteren én voorlichting geven

De toezichthouders zullen een reguliere inspectie uitvoeren. Dat betekent dat zij controleren of de agrariër aan de milieu en natuurwet- en regelgeving voldoet. Zo wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd of luchtwassers aanwezig zijn en goed functioneren en of het aantal gehouden dieren overeenstemt met de vergunning. Daarnaast inventariseren zij hoeveel m2 asbestverdachte dakbedekking aanwezig is en geven zij voorlichting over het veilig verwijderen daarvan. Vanaf 1 januari 2024 zijn asbesthoudende dakbedekkingen namelijk verboden.

Energiebesparing

Ook energiebesparende maatregelen komen aan de orde. Een bedrijf met een bepaald minimaal energieverbruik is verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren. Maar ook als er geen verplichting is, kan het financieel aantrekkelijk zijn om maatregelen te treffen. De toezichthouders helpen de agrariër graag op weg door het aanbieden van de juiste informatie.

Eerlijke concurrentie

De veehouderij is in transitie. Bedrijven verduurzamen of stoppen. Met dit inspectieproject krijgen de gemeenten en de provincie een goed beeld van de sector en wordt oneerlijke concurrentie door het niet naleven van regelgeving voorkomen. Om die reden heeft ook de ZLTO zich achter het project geschaard. Door veehouderijen minimaal één keer op een uniforme manier te inspecteren dragen gemeenten en provincie bij aan een eerlijke concurrentie op het platteland en het herstel van vertrouwen tussen agrariër, burger en overheid.

Contact

Gemeenten en provincie intensiveren toezicht veehouderijen

Reacties (2)

 1. webredactie@brabant.nl
  05-10-2018 15:12 uur

  @JLoonen: Er bevinden zich binnen de gemeente Alphen-Chaam geen agrarische inrichtingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor onder andere bouwen, ruimte, natuur en milieu. De gemeente Alphen-Chaam is voor deze inrichtingen bevoegd gezag. Zij bepalen dan ook de frequentie van de bezoeken.
  Zoals op onze site staat vermeld is er een project gestart waarbij agrariërs in Brabant op uniforme wijze worden gecontroleerd. Deelname vanuit de gemeente is op vrijwillige basis. De gemeente Alphen-Chaam neemt geen deel aan dit project. Dat betekent niet dat de bedrijven binnen deze gemeente minder bezocht worden. Dat is afhankelijk van het uitvoeringsprogramma van de gemeente. Wel bezoeken wij agrarische inrichtingen, ook in deze gemeente, in het kader van het toezicht op de Wet natuurbescherming. Deze controles worden risicogericht gepland waarbij geen sprake is van een vaste frequentie.

 2. J.Loonen
  Alphen 13-09-2018 11:40 uur

  Hoe vaak worden de agrarische bedrijven in Alphen en Chaam gecontroleerd door de omgevingsdienst?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.