Opruimen drugsafval

Het gaat om dumpingen in 2016. Bijna de helft van het bedrag (€ 385.000) is bestemd voor Brabantse grondeigenaren. In Limburg is voor € 350.000 subsidie aangevraagd en in Gelderland bijna € 50.000.

In totaal is er over het jaar 2016 bijna 2 keer zoveel aangevraagd als over 2015. Dit blijkt uit een rapportage die de provincie Noord-Brabant samen met de provincies Limburg en Gelderland vandaag heeft gepubliceerd.

Gevaarlijk

Afval dat vrijkomt door de productie van synthetische drugs wordt vaak in de natuur of op afgelegen plekken in dorpen en steden gedumpt. Het gaat om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en het leefmilieu in gevaar kunnen brengen. Het Rijk stelt jaarlijks een miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming in de opruimkosten. Dat geld wordt verdeeld over de provincies op basis van het aantal bij de politie gemelde dumpingen.

50% vergoeding

Dumpingen van drugsafval plaatsen grondeigenaren voor onvoorziene en vaak hoge kosten, omdat zij volgens de wet verantwoordelijk zijn voor de bodemkwaliteit en dus zorg moeten dragen voor het opruimen. Om grondeigenaren financieel tegemoet te komen, hebben de provincies een speciaal convenant afgesloten met het Rijk. Daarin is afgesproken dat de helft van de opruimkosten wordt vergoed.

Meer aanvragen

Over 2016 zijn in totaal 125 subsidieaanvragen ingediend. Dit is een stijging van 19% ten opzichte van 2015. Vooral gemeenten en waterschappen doen een beroep op de subsidieregeling. Gemeenten, waterschappen en grote terreinbeheerders geven aan dat zij soms ook het gedumpt drugsafval op aangrenzende particuliere terreinen op zich nemen. Het aandeel particuliere aanvragen is (hierdoor) klein.

Structurele oplossing

Het Rijk heeft voor 2015, 2016 en 2017 jaarlijks een miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Volgend jaar kan voor het laatst gebruik gemaakt worden van deze regeling. De provincies zijn momenteel met het Rijk in gesprek om voor de periode daarna tot een structurele oplossing te komen. Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) van Noord-Brabant: ‘'We vinden nog altijd dat er goede redenen zijn om alle opruimkosten te laten vergoeden uit de pot met geld dat is afgepakt van criminelen. Zodat de vervuiler betaalt en niet de burger."

Contact

Drugsafvaldumpingen: € 800.000 voor gedupeerden

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.