Tijdens de vergadering stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

 • afronding van de besprekingen over de begrotingswijziging voor de Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming
 • 6e wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012
 • begrotingswijziging Naar een klimaatbestendig Brabant
 • begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur
 • 4e (Slot) begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018
 • benoeming van voorzitters voor themabijeenkomsten
 • rondvraagmoment
 • woordvoerdersoverleg
 • stemming over gereserveerde middelen voor energie en energietransitie

De begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming regelt het beschikbaar stellen van geld voor deze taken aan de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het voorstel is aangenomen met de stemmen van de fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant voor en de stemmen van de fracties van de PVV en Partij voor de Dieren tegen.

Het Statenvoorstel 97/17 Zesde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 past een aantal legestarieven aan. Leges is de vergoeding die de provincie vraagt voor het uitvoeren van taken. Op grond van de wet mag de provincie bij de uitvoering van taken geen winst maken. Het voorstel is aangenomen met de fracties van de VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant voor en de fractie van de PVV tegen. Bij dit onderwerp is een motie ingediend die oproept tot een onderzoek naar het gedifferentieerde heffing van leges van GroenLinks in het kader van de Wet natuurbescherming. De motie is aangenomen met de stemmen van de fracties van de SP, PVV, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant voor en de stemmen van de fracties van de VVD en het CDA tegen.

De begrotingswijziging 71/17 Naar een klimaatbestendig Brabant stelt geld beschikbaar voor het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en het realiseren van lokale en regionale waterdoelen. Het voorstel is aangenomen met de stemmen van de fracties van de VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS,Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant voor en PVV tegen.

De begrotingswijziging 78/17, Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma cultuur stelt geld beschikbaar voor de intensivering van de samenwerking op cultureel gebied. Het voorstel is aangenomen met de stemmen van de fracties van de VVD, CDA, SP, D66,PvdA, GroenLinks, 50PLUS ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant voor en PVV en Partij voor de Dieren tegen.

Het Statenvoorstel 81/17 4e (slot)begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018 regelt de verwerking van de financiële gevolgen van eerdere besluiten in de begrotingen van 2017 en 2018. Het voorstel is aangenomen met de stemmen van de fractie van de VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant voor en PVV en Partij voor de Dieren tegen. Bij dit onderwerp is de motie M3 ingediend door GroenLinks die de waardering voor molenaars uitspreekt. De motie is unaniem aangenomen.

Het Statenvoorstel 83/17 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 is unaniem aangenomen.

Het Statenvoorstel 87/17 regelt de benoeming van de heer M.J. Everling en mevrouw S.M. Otters-Bruijnen tot voorzitter van themabijeenkomsten, het rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen naast de al op 10 juli 2015 benoemde voorzitters. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Het voorstel 76/17 voor de energie en energietransitiie stelt geld ter beschikking voor het Aanvullende Uitvoeringsprogramma Energie. Bij dit voorstel aangenomen: M7 Versnellen van idee naar Markt van de PvdA, VVD, SP en D66, de motie is aangenomen met de stemmen van de fracties van de VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, de Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant voor en de PVV tegen.

Bij de stemming over het voorstel stemden de fracties van de VVD, CDA, SP, D66,PvdA, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant voor en PVV en Partij voor de Dieren tegen.

Contact

Besluiten Provinciale Staten 15 december 2017

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.