Smartwayz

Zo start het rijk het proces voor de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg naar 2x3 rijstroken en wordt ook voor de A2 tussen Deil en ’s-Hertogenbosch een MIRT-verkenning uitgevoerd voor een verbreding van de A2 als oplossing voor de lange termijn. Om de bereikbaarheid van de regio Eindhoven te verbeteren hebben het rijk en de regio afgesproken om het bestaande station Eindhoven Centraal om te vormen tot een internationaal knooppunt. In totaal investeren rijk en regio ruim € 550 miljoen in het bereikbaar houden van Zuid-Nederland.

De afspraken werden gemaakt tijdens het BO MIRT, het jaarlijkse overleg tussen de bewindslieden van Infrastructuur & Waterstaat met bestuurders uit Noord-Brabant en Limburg. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “De nieuwe minister en staatssecretaris hebben scherp in de gaten dat het voor Nederland van groot belang is dat Brabant goed bereikbaar blijft. Uit analyses van het rijk blijkt dat we hier in 2030 echt een paar grote knelpunten hebben. Om dat te voorkomen hebben we als regio een strak pakket met wensen en mogelijkheden aan de bewindslieden voorgelegd en daarbij het aanbod gedaan om hierin door een gezamenlijke aanpak en gepaste cofinanciering het effect te vergroten. Dat heeft geresulteerd in concrete afspraken en toezeggingen voor flinke investeringen.”

Verbreding A2 Deil – ‘s-Hertogenbosch

Voor de A2 Deil – ‘s-Hertogenbosch is afgesproken dat het rijk en de regio in de periode 2018 – 2020 een pakket van quick-win maatregelen inzetten. Dit pakket bestaat onder andere uit kleine infrastructurele maatregelen aan het onderliggend wegennet, het verbeteren van overstapmogelijkheden tussen trein, bus en auto en het verbeteren van fietsmogelijkheden. Voor dit pakket reserveren rijk en regio samen € 45,9 miljoen waarvan het rijk € 18,3 miljoen en de regionale partners € 27,6 miljoen voor hun rekening nemen. “Deze quick-wins zijn niet afdoende om de verkeersdoorstroming op de lange termijn te kunnen garanderen. Daarom ben ik blij dat de minister heeft toegezegd om ook te starten met het onderzoek naar de verdere verbreding van de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. Voor de uitvoering hiervan reserveert het ministerie €430 miljoen. Daarmee hebben we dus de garantie dat deze belangrijke noord-zuid-as aangepakt wordt,” aldus Van der Maat.

Snelle aanpak A58 Breda – Tilburg

De A58 is nu al een urgent probleem door dagelijks groeiende files. De minister onderkent dit probleem en start daarom op korte termijn een MIRT-verkenning naar de mogelijkheden voor een verbreding naar 2x3 rijstroken in combinatie met slimme oplossingen en innovaties. Een eerste kostenraming voor een robuuste oplossing laat zien dat hiervoor circa €70 miljoen nodig is. Christophe van der Maat: “Met de minister heb ik afgesproken dat de regio hiervoor 1/3 in het mandje legt met een maximum van €20 miljoen. Dat bedrag is door Provinciale Staten van Noord-Brabant eerder beschikbaar gesteld om snel tot een akkoord te komen met het rijk. Dat maakt dat we nu snelheid kunnen maken. De verwachting is dat de minister in 2018 al een startbeslissing genomen kan worden voor een oplossing op de A58.”

Eindhoven internationale Knoop XL

Een ander punt van aandacht is de internationale bereikbaarheid van de Brainport Eindhoven. Wil deze regio internationaal aantrekkelijk en concurrerend blijven voor bedrijven en medewerkers dan moet de bereikbaarheid op orde zijn. Zo staat het ook in de Brainport Nationale Actie Agenda waarover begin volgend jaar met het rijk knopen doorgehakt gaan worden. “Vooruitlopend daarop hebben we in het BO MIRT als rijk en regio de ambitie uitgesproken om het Centraal Station in Eindhoven de komende jaren te ontwikkelen tot een internationale knoop XL door te investeren in het spoor, het regionale openbaar vervoer, het station zelf en in stedelijke ontwikkeling”, aldus Van der Maat. Rijk en regio reserveren daarvoor samen een startkapitaal van €20 miljoen waarvoor onder andere kleinschalige maatregelen genomen worden voor de internationale spoorverbinding Eindhoven – Düsseldorf. Hierdoor komt de IC naar Düsseldorf en aansluiting op HSL netwerk van Duitsland binnen handbereik. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een hoogwaardige OV-verbinding met Eindhoven Airport en Woensel (HOV-3) en de fietsenkelder aan Stationsplein-Zuid.

Overige afspraken

Naast deze concrete afspraken voor aanpak van grote knelpunten en realisatie van gezamenlijke ambities is nog een groot aantal andere onderwerpen besproken.

 • Voor het Wilhelminakanaal in Tilburg hebben het rijk en de regio definitief gekozen tot herbouw van Sluis II als oplossing voor de geohydrologische problemen die daar geconstateerd zijn. Met deze oplossing komt een einde aan de onzekerheid van bewoners en bedrijven in de regio van het kanaal doordat het risico op verzakkingen en verdroging van de natuur met deze oplossing uitgesloten wordt
 • Het rijk start een proces om te komen tot scenario’s voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019 met oog op een besluit over de toekomst van de regionale luchthaven. De regio heeft daarbij aangedrongen op een zorgvuldig proces waarin de omgeving betrokken wordt
 • Vanuit de regio’s West-Brabant en Hart van Brabant is de Ruimtelijk-Economische Agenda aan de bewindslieden aangeboden. Deze agenda is gericht op de toekomstbestendigheid van de regionale economie. Met de minister is afgesproken dat vier sleutelprojecten worden uitgewerkt voor o.a. de (inter)nationale bereikbaarheid van de regio via het spoor, het beter benutten van de buisleidingen voor nieuw transport en het optimaliseren van de digitale infrastructuur
 • Met oog op de vertraging die het rijk heeft gemeld voor de plannen voor de verbreding van de A27 tussen Breda en Utrecht is een pleidooi gehouden om de realisatie van het knooppunt Hooipolder zo snel mogelijk op te pakken. Afgesproken is dat de resultaten van Rijkswaterstaat over de mogelijkheden hiervoor wordt afgewacht. Op een verzoek van de regio aan de staatssecretaris om met de regio te onderzoeken welke innovatieve mogelijkheden er zijn om het OV tussen Breda en Utrecht te verbeteren heeft de staatssecretaris positief gereageerd
 • Over de goederencorridors Oost- en Zuidoost is met de minister en staatssecretaris afgesproken dat de gezamenlijke partijen de kansen en mogelijkheden voor truckparkings op en rond de corridors in beeld gaan brengen.

Een volledig overzicht van alle gemaakte afspraken is te vinden in een brief waarmee minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer informeren.

Contact

Aanpak knelpunten A2, A58 en internationaal knooppunt Eindhoven

Zie ook

Reacties (3)

 1. Henk van der Donk
  OVERLOON 20-12-2017 20:03 uur

  Wat ik mis is een idee voor de aanpak van de A67

 2. Provincie Noord-Brabant
  's-Hertogenbosch 19-12-2017 14:02 uur

  @CornéOomen U kunt het best op de hoogte blijven door op de site www.innovA58.nl aan te melden voor nieuwsfeeds onder de tekst rechtsboven op home-pagina: "Wilt u een vraag stellen, met ons meedenken of een notificatie ontvangen?
  Registreer u via onderstaande button."


 3. Corné Oomen
  Bavel (AC) 11-12-2017 10:48 uur

  Worden er bij het verbreden van de A58 tussen Breda en Tilburg ook geluidwerende voorzieningen getroffen?
  Dit om de geluidsoverlast ter hoogte van knooppunt Annabosch/A58 grenzend aan de gemeente Alphen Chaam (Bavel AC) te voorkomen?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.