Brabant krijgt een flink deel van de groeiende filedruk voor haar kiezen en zonder maatregelen nemen files verder toe, zitten treinen overvol en krijgt beroepsvaart te maken met lange wachttijden.

Dat is de conclusie die bestuurders in Brabant trekken uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van het ministerie van Infrastructuur & Milieu die vandaag gepresenteerd is. Uitbreiding van de A2 tussen Deil en Vught en de A58 tussen Tilburg en Breda, verbetering van de spoorverbindingen Eindhoven - Helmond en Breda - Rotterdam en een concreet programma voor de stedelijke bereikbaarheid zijn voor Brabant noodzakelijk.

Aan het einde van elke kabinetsperiode stelt het ministerie van I&M de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse op: een analyse van knelpunten die de komende decennia te verwachten zijn op de rijks- en spoorwegen. Die analyse helpt een nieuw kabinet bij het maken van keuzes welke knelpunten in de infrastructuur prioriteit krijgen.

Erkenning

De uitkomsten van de toekomstanalyse van het Rijk zijn voor de Brabantse bestuurders een erkenning dat de bereikbaarheid van Brabant de komende decennia stevig onder druk blijft staat. Naast de Randstad, kleuren ook Brabantse trajecten felrood als knelpunt. Als maatregelen uitblijven, lopen belangrijke routes verder vast, nemen incidenten toe en wordt de onbetrouwbaarheid van de reistijden groter. Gedeputeerde Christophe van der Maat namens de provincie en de grote Brabantse steden: “De A2 van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht staat volgens de analyse in 2030 op nummer 1 in de file top 50 van heel Nederland. Zo’n belangrijke verbinding als de A2 mag niet verstopt raken. Voor ons is de prioriteit voor een nieuw kabinet duidelijk: zet deze economisch belangrijke regio niet op de rem en pak deze knelpunten met snelheid aan.”

Hoogste prioriteiten

De Brabantse bestuurders realiseren zich dat ook andere regio’s als de Randstad zonder ingrijpen praktisch onbereikbaar worden. “Niet alle knelpunten in Brabant zullen bovenaan het prioriteitenlijstje van de nieuwe bewindslieden staan. Maar de focus mag niet enkel op de Randstad liggen. Daarmee doe je de Brabant echt te kort. Voor de belangrijkste Brabantse knelpunten willen we met de nieuwe minister en de staatssecretaris afspraken maken om benodigde onderzoeken snel te starten en financiële middelen te reserveren,” aldus Van der Maat. De knelpunten die volgens de Brabantse bestuurders met hoge prioriteit om een aanpak vragen:

 • Uitbreiding A2 knooppunt Deil – ‘s-Hertogenbosch – knooppunt Vught
 • A58 Tilburg (knooppunt de Baars) – Breda (knooppunt Sint Annabosch)
 • Spoorverbinding Eindhoven – Helmond en Breda - Eindhoven
 • Spoorverbinding van Breda met de Randstad/Rotterdam
 • Spoorverbinding Tilburg –’s-Hertogenbosch- Oss (IJssellijn)

Gemaakte afspraken

In de analyse van het Rijk wordt ervan uitgegaan dat alle plannen en projecten die in voorbereiding zijn ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dat is voor de regio een belangrijk gegeven. Gemaakte afspraken over de aanpak van onder andere de A67, knooppunt Hooipolder en de realisatie van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) moeten worden nagekomen. “Het is voor ons ondenkbaar dat aan die gemaakte afspraken wordt gemorreld. Zonder realisatie van die plannen is de verkeerschaos hier helemaal niet te overzien,” aldus van der Maat.

Programma bereikbaarheid steden

Los van deze concrete trajecten krijgt Brabant de komende jaren in toenemende mate te maken met een slechte bereikbaarheid van de grote en middelgrote steden. Dit vraagt om een concreet actieprogramma voor de stedelijke bereikbaarheid met maatregelen als het verbeteren van de aansluiting van regionaal OV, uitbreiding van fietsenstallingen en transfermogelijkheden bij stations en knooppunten. Van der Maat: “Het verbeteren van de bereikbaarheid via rijkswegen en spoor zijn belangrijk, maar dan sta je aan de rand van de stad alsnog in de file of kun je die laatste kilometer naar huis of je werk toch niet bereiken door een slechte aansluiting. Wij nemen graag de handschoen op om daar samen met andere stedelijke regio’s en het Rijk een actieprogramma voor op te stellen om te komen tot concrete maatregelen om die stedelijke bereikbaarheid te verbeteren.”

Contact

Oproep aan kabinet: Brabant niet op de rem

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.