Brabantse Health Deal

Bestuurders van 15 organisaties, waaronder de provincie Noord-Brabant, de 5 grote Brabantse steden, de waterschappen, de Brabantse GGD’en en de Universiteit van Utrecht en Tilburg/Telos en het RIVM hebben de samenwerkingsovereenkomst vanmorgen ondertekend in het provinciehuis.

De ambitie van de Health Deal is: ervoor zorgen dat mensen in de toekomst gezond kunnen leven in een gezonde, economische vitale omgeving. Daarbij is het belangrijk om gezondheid en welzijn als uitgangspunt te nemen bij ruimtelijk-economische afwegingen. Concreet gaat het dan om vragen als: Hoe creëer je (blijvend) een gezonde leefomgeving? Hoe maak je de stad of regio prettig leefbaar en aantrekkelijk? Hoe zorg je tegelijkertijd voor een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie? 

Samenwerken

De 15 organisaties die de deal vandaag ondertekenden, willen er zoveel mogelijk andere gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en particulieren bij uitnodigen en betrekken. Mede-initiator Mary-Ann Schreurs, wethouder van Eindhoven: ‘Samenwerken past bij deze tijd. Alleen samen zijn we sterk genoeg om goed in te spelen op de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Dat betekent: slim gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Dankzij de diversiteit aan partners - van burgerinitiatieven tot de Europese Commissie – kunnen we al doende uitvinden hoe we gezondheid echt centraal kunnen stellen in de ontwikkeling van stad en platteland’.

4 sporen

De deelnemende organisaties hebben met elkaar een opstarttraject van 2 jaar afgesproken. Ze trekken gezamenlijk € 320.000 euro plus de nodige menskracht uit om 4 ‘sporen’ verder uit te werken.

1. Visievorming

Na de uitwerking van de visievorming en het opstellen van een plan van aanpak voor gezonde verstedelijking, kunnen regionale actieplannen worden gemaakt. Daarbij kunnen andere partijen zich aansluiten. 

2. Meten en monitoren

Vanuit de Health Deal wordt een ‘toolbox’ ontwikkeld om gezondheidsaspecten te meten en te monitoren. Hiermee kan worden onderbouwd welke procesaanpak, procedures en handleidingen het beste kunnen worden gebruikt bij ruimtelijke planontwikkeling en uitvoering. 

3. (Burger)participatie

De Health Deal is er verder op gericht om goede (burger-)initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn een kans te geven, tot uitvoering te brengen en te ondersteunen. ‘Al doende experimenteren en leren’ is daarbij het uitgangspunt. 

4. Kennisdeling

De deelnemers aan de Health Deal delen de opgedane kennis en ervaring met elkaar en met ‘de buitenwereld’. Dat gebeurt onder meer via een digitaal platform. Verder zullen de mogelijkheden worden onderzocht om aan te haken bij landelijke en internationale programma’s. Daarmee kunnen mogelijk ook aanvullende financiële middelen worden binnengehaald.

Zie ook: de video

Reacties (5)

 1. Jan Stoop
  Tilburg 28-08-2017 16:27 uur

  Een mooi initiatief: Brabantse Health Deal. Nu een jaar verder (halverwege het traject). Wat zijn de resultaten? Wat mag ik nog het komende jaar verwachten? Waarom lees ik niets van dit initiatief?

 2. Kim Paulussen
  09-12-2016 13:44 uur

  Een mooi initiatief! Momenteel wordt op een online samenwerkingsplatform veel aandacht besteed aan de uitvoering van deze deal: https://www.milieuwaternb.nl/Meedoen/marktplaats+gezonde+brabander/default.aspx

 3. Leendert van Bree
  Bilthoven 12-10-2016 23:12 uur

  De opmerkingen zijn zeer waardevol.
  Laten we proberen samen met alle initiatieven die er al zijn weer volgende stappen te zetten.

 4. Webredactie@brabant.nl
  14-09-2016 11:27 uur

  Net voor de zomervakantie is de Brabantse Health Deal getekend. Wij gaan nu met de uitvoering aan de slag en er worden bijeenkomsten georganiseerd.
  Per regio wordt bekeken waar behoefte aan is en de bedoeling is dat zeker aangesloten wordt bij lopende initiatieven (versterken, uitvergroten). Er is ook een link gelegd met sociale veerkracht en afgelopen vrijdag is gestart met een U-lab hub Blue Zone Oss waar zeker aanknopingspunten zitten. Aanmeldinformatie sturen we u per mail.

 5. Etienne Lieben
  's-Hertogenbosch 08-09-2016 11:04 uur

  Enerzijds verheugd anderzijds kritisch las ik over deze health deal. sprekende over kennisdeling, er is momenteel al erg veel gaande. Is er al een link met het provinciale programma sociale veerkracht of de landelijke gang naar 'positieve gezondheid' (Machteld Huber)? Mijn kritische vraag is gericht op wat gaan we doen? praktische activiteiten dienen in op dit moment en in mijn optiek meer de behoeften van onze maatschappij.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.