F35

Dat is het advies in het vandaag uitgebrachte adviesrapport aan defensieminister Hennis-Plasschaert.  Gedeputeerde Michiel Schrier van Friesland bood het advies donderdag 18 februari aan aan de minister aan. Hij was voorzitter van de stuurgroep die het advies voorbereidde. De minister neemt de adviezen over schrijft ze in haar Kamerbrief.

Omwonenden van de beide vliegvelden hebben in het verleden hun zorgen geuit over het geluid van de JSF. Zij zijn bang dat de JSF meer lawaai maakt dan de huidige F-16. Zij vrezen dat de methode die normaal wordt toegepast om het geluidsniveau van vliegtuigen te bepalen, onvoldoende betrouwbaar is om de overlast te beoordelen. Daarom diende Kamerlid Angelien Eijsink een motie in om met een permanent meetnet het geluidsniveau in de gaten te houden.

Geluidsmetingen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) hebben inmiddels onderzoek gedaan naar de beste methode om het geluid te meten. Zij adviseren beide om permanente geluidsmeetnetten aan te leggen rond de vliegvelden Leeuwarden en Volkel. Die houden met microfoons in de gaten of de vliegtuigen zich aan de afgesproken geluidsnormen houden. Verder komen in een aantal woonkernen microfoons die de geluidspieken op die locaties registeren. Een mobiele meetpost moet tenslotte de mogelijkheid geven om ook op andere plekken de geluidspieken duidelijk te maken.

Informatievoorziening
Het geluidsmeetnet is niet de enige wens van de omwonenden. De stuurgroep dringt ook aan op een duidelijke informatievoorziening over de JSF. Omwonenden hebben aangegeven graag informatie te willen krijgen over vliegroutes, geluidsniveaus en activiteiten.

COVM
Omwonenden hebben een belangrijke stem gehad in het onderzoek. Zij vormen samen met provincie- en gemeentebestuurders en met Defensie een Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne, kortweg COVM. Die commissies houden zich bezig met geluidshinder van de vliegvelden. De COVMs van Volkel en Leeuwarden en Defensie zelf vormden de stuurgroep die de opdrachten aan het RIVM en NLR hebben verstrekt en begeleid.

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • velden die zijn voorzien van een * zijn verplicht;
  • Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn;
  • Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.