Gemeenten hebben een belangrijke taak om situaties waar een ongeval kan plaatsvinden met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Als er onverhoopt toch een ongeval gebeurt, moeten de gevolgen daarvan zo veel mogelijk worden beperkt. Het beperken van de gevolgen kan onder andere door rekening te houden met afstandseisen bij ruimtelijke ontwikkelingen en door het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Externe veiligheid in bestemmingsplannen

Bij 48 van de 180 beoordeelde bestemmingsplannen was externe veiligheid -het risico bij het gebruik, transport of opslag van gevaarlijke stoffen- op alle onderdelen goed meegenomen. Bij de overige bestemmingsplannen was er sprake van een of meerdere tekortkomingen, variërend van urgente problemen die direct opgelost moesten worden tot het niet op de juiste manier verwerken van het advies van de Veiligheidsregio.

Urgente situaties

In 12 bestemmingsplannen was er sprake van een urgente situatie omdat een woning, school of zorginstelling te dicht bij een risicobron stond. In veel gevallen ging het om een LPG-tankstation dat te dicht bij kwetsbare gebouwen in de omgeving staat. Bij al deze situaties hebben de gemeenten actie ondernomen om de externe veiligheid te waarborgen. Bijvoorbeeld door de vergunde doorzet van LPG in te perken of door de regels van een bestemmingsplan aan te scherpen.

Complexiteit

Uit het onderzoek blijkt dat de complexiteit van externe veiligheid en de bijbehorende regelgeving een belangrijke oorzaak is voor het onvoldoende verwerken van externe veiligheid in de bestemmingsplannen. Daarnaast is de afstemming en samenwerking tussen de organisatieonderdelen ruimtelijke ordening en externe veiligheid geen automatisme.

Aanbevelingen

De provincie heeft op basis van het onderzoek een reeks aanbevelingen gedaan om het vroegtijdig meewegen van externe veiligheid bij het opstellen van bestemmingsplannen te bevorderen. Daarnaast zijn met gemeenten afspraken gemaakt over het opheffen van de geconstateerde tekortkomingen. De provincie ziet er vanuit haar rol als interbestuurlijk toezichthouder op toe dat gemeenten de gemaakte afspraken in de praktijk nakomen. Gemeenten blijven primair zelf verantwoordelijk voor het goed opnemen van externe veiligheid in bestemmingsplannen.

Vervolg

Inmiddels is de provincie gestart met een vervolgproject, waarbij zij al in het voorontwerpstadium van een planproces meekijkt hoe de afweging van externe veiligheid plaatsvindt.

Bekijk het hele onderzoek (pdf)

Contact

Regels gevaarlijke stoffen onvoldoende toegepast

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.