Het Rijk is bereid om de oplossing voor knooppunt Hooipolder mee te nemen in de plannen voor de verbreding van de A27 maar draagt er niet financieel aan bij. Het provinciebestuur vindt langer uitstellen van een oplossing voor het knooppunt onwenselijk en stelt daarom aan Provinciale Staten voor om als provincie € 10 miljoen in het knooppunt te investeren.

Hooipolder-Plusplan

De beste oplossing voor de fileproblemen bij knooppunt Hooipolder blijft volgens de provincie en de regio de ombouw naar een volledig knooppunt met een klaverbladachtige constructie. In 2015 besloot het Rijk echter dat een volledig knooppunt vanwege de kosten van € 200 miljoen niet meegenomen wordt in de plannen voor de verbreding van de A27. Daarop heeft de provincie het initiatief genomen om samen met de gemeenten Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Waalwijk en Rijkswaterstaat een gplan te maken dat de problemen bij het knooppunt en de directe omgeving ook oplost zonder dat een volledige ombouw nodig is.

Dat Hooipolder-Plusplan bestaat uit 6 samenhangende maatregelen die de doorstroming op het knooppunt verbeteren het sluipverkeer in de kernen van Waspik en Raamsdonk sterk vermindert. Door de aanleg van een fly-over voor verkeer op de A59 richting Utrecht ontstaat onder het huidige viaduct ruimte voor een derde rijstrook en ‘vrije rechtsaffers’ waardoor diverse verkeerslichten kunnen verdwijnen. Daarnaast wordt een nieuwe parallelroute ten noorden van de A59 aangelegd. Voor het optimaliseren van de ruimte onder het viaduct en de nieuwe parallelroute is naar verwachting € 10 miljoen nodig.

Fly over

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Knooppunt Hooipolder met de verkeerslichten en dagelijkse files zijn ons een doorn in het oog. Dit Hooipolder-Plusplan maakt een einde aan deze problemen. We hebben het plan uitgebreid met het Rijk besproken. Zij zien het effect en zijn bereid om het mee te nemen in de verdere procedure voor de verbreding van de A27 en bekostigen onder andere de fly-over en de verbreding van de A27 ten noorden van het knooppunt. Maar het Rijk acht het knelpunt bij Hooipolder niet groot genoeg om ook extra budget voor de realisatie van die aanvullende maatregelen vrij te maken. Als provincie stelt ons dat voor de keuze: blijven aandringen op een aanpak voor dit probleem door het Rijk met het risico dat de A27 straks wel verbreed wordt maar Hooipolder een knelpunt blijft óf nu gebruik maken van het momentum en zelf investeren om die dagelijkse problemen op te lossen."

Behandeling PS voorjaar

Provinciale Staten worden gevraagd maximaal € 5 miljoen te investeren in de optimalisatie van het knooppunt Hooipolder en een subsidie van maximaal € 5 miljoen te verlenen aan de regio voor de aanleg van de nieuwe parallelroute. "Wij zijn van mening dat West-Brabant een snelle aanpak van dit probleem verdient en dat er een einde moet komen aan de vele files en ongevallen op de A59. Dus leggen wij Provinciale Staten nu een voorstel voor om als provincie het benodigde budget toe te zeggen. Daarmee kan die schop toch snel de grond in," aldus Van der Maat. Het voorstel voor de financiële bijdrage wordt naar verwachting in het voorjaar door Provinciale Staten behandeld. Het oplossen van het knelpunt bij knooppunt Hooipolder staat ook als opdracht in het provinciale bestuursakkoord 'Brabant in Beweging'.

Gecombineerde aanpak

Minister Schultz van Haegen neemt in december 2017 een besluit over het Tracébesluit voor de verbreding van de A27 Houten – Hooipolder. Door nu een besluit te nemen over de financiering van het Hooipolder-Plusplan door de provincie, kunnen deze aanvullende maatregelen meegenomen worden in de verdere uitwerking van het Tracébesluit. De nieuwe parallelroute ten noorden van de A59 maakt geen onderdeel uit van het Tracébesluit voor de uitbreiding van de A27. Als Provinciale Staten instemmen met het voorstel stelt de provincie een subsidie ter beschikking voor de totale kosten van de verbindingsweg met een maximum van € 5 miljoen. De gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk werken de plannen voor de nieuwe verbindingsweg verder uit en bepalen gezamenlijk de definitieve keuze voor het tracé.

Contact

Provincie investeert in oplossing Hooipolder

Reacties (2)

 1. M Hulleman
  25-12-2016 12:21 uur

  het aanleggen van een klaverblad is door het ruimtebeslag richting bebouwde kom Raamsdonkveer praktisch niet mogelijk. Een andere ongelijkvloerse oplossing gaat er heel anders uitzien, maar is complex en kostbaar. Er moeten diverse fly-overs gebouwd worden en veel gronden aangekocht worden. het Rijk heeft ervoor gekozen dat nu niet te doen. Daarnaast moeten planologische procedures hiervoor nog gestart worden. Hierdoor is het plan is op korte termijn praktisch niet haalbaar. Het huidige Hooipolder Plusplan, met toch één waardevolle vrije verbindingboog richting Utrecht maakt maximaal gebruik van de al bestaande verhardingen en geeft het knooppunt Hooipolder tegen relatief lage kosten een pragmatische oplossing. Deze gaat de komende decennia voldoende functioneren.
  Misschien wordt de volledige ombouw van Hooipolder door het Rijk meegenomen in een toekomstige aanpak van de A27 tussen Hooipolder en Brede.

 2. Jc de.bodt
  Raamsdonksveer 23-12-2016 12:54 uur

  Goedemiddag. Waarom niet een compleet klaverblad leggen. Is dit niet goedkoper of beter dan zijn alle wegen ontzien en zorg voor een betere doorstoming in alle richtingen.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.