Bekijk de vergadering terug via brabant.nl/pslive.

Voorstel zonder stemming aangenomen

Voor de volgende voorstellen is geen stemming gevraagd. Ze zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • Statenvoorstel Lijst ingekomen stukken 22 oktober tot en met 16 november 2016
 • Statenvoorstel Notulen van de PS-vergadering 21 oktober 2016

Bespreekstukken (inclusief stemming)

 • Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen. Bij dit voorstel zijn de volgende moties aangenomen: m7 ‘Schadepreventie ipv aantalsreducatie en structurele bij voorkeur diervriendelijke methoden leidend bij faunabeheer’ (PvdA en andere fracties), m8 ‘Onderzoek mogelijkheden provincie met betrekking tot evenwichtige maatschappelijke samenstelling bestuur faunabeheereenheid’ (PvdA en andere fracties) en m9 ‘Evenwichtige maatschappelijke samenstelling bestuur faunabeheereenheid’ (PvdA en andere fracties).

 • Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, SP, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en CU-SGP stemden voor. De fracties van CDA, PVV, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden tegen. Bij dit debat is een bijzondere motie ingediend, een motie van treurnis waarin aangegeven wordt het wijzigingen van de aandeelhoudersinstructie door GS, zodat dit aan PS voor te leggen. De motie werd verworpen. De fracties van CDA, PVV, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van VVD, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren stemden tegen.

 • Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen.

 • Statenvoorstel 97/16 Brabantse Omgevingsvisie, startdocument
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van de PVV stemde tegen.

 • Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017
  Dit voorstel, dat bestond uit twee deelbesluiten is unaniem aangenomen. De fractie van CU-SGP was niet aanwezig.

 • Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor.  De fractie van PVV stemden tegen.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • velden die zijn voorzien van een * zijn verplicht;
 • Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn;
 • Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.