Brabantse platteland
Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van ruim 33 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). De openstellingen volgen op eerdere POP3-openstellingen in 2015 en 2016.

In 2017 kunnen tijdens verschillende aanvraagperioden binnen 5 maatregelen (doelstellingen) projecten worden ingediend. Daarvan zijn 3 maatregelen gericht op innovatie en transitie van de landbouw en agrofood. De overige 2 zijn gericht op herstel- en inrichtingsmaatregelen voor water, natuur en biodiversiteit.

Maatregel Beschikbare subsidie in €

Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten

 • 1,4 mln

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering op het landbouwbedrijf

 • 4,4 mln

Samenwerking voor innovaties, in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP)

 • 4,34 mln

Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit

 • 6 mln euro voor herstel- en inrichtingsmaat-regelen natuur en biodiversiteit
 • 8,92 mln voor het onderdeel hydrologische maatregelen PAS
 Investeringen gericht op (her)inrichting of transformatie van het watersysteem
 • 7,95 mln

Aanvragen en meer informatie

In 2017 kunt u tijdens verschillende aanvraagperioden POP3-subsidie digitaal aanvragen via de website van Stimulus Programmamanagement, het uitvoeringsorgaan voor Europese Subsidies van de provincie Noord-Brabant. Op deze website vindt u ook meer informatie over het POP3-programma, zoals onder andere contactpersonen die u kunnen adviseren, een handboek voor aanvragers en antwoorden op veel gestelde vragen.

Voorlichtingsmiddag POP3-Natuur

Voor geïnteresseerden die meer willen weten over de subsidiemogelijkheden van POP3-Natuur is er een er voorlichtingsmiddag op 19 januari om 13.00u in het Provinciehuis. Aanmelden kan via ageerts@brabant.nl Zie voor meer informatie ook: stimulus.nl

Voorlichtingsochtend POP3-Innovatie Landbouw Agrofood

Voor geïnteresseerden die meer willen weten over de subsidiemogelijkheden van POP3-Innovatie Landbouw Agrofood (kennisoverdracht, fysieke investeringen en samenwerking) organiseren de provincie en Stimulus Programmamanagement een voorlichtingsochtend op dinsdag 17 januari 2017 van 10.00 tot 12.00 uur op het provinciehuis. Aanmelden kan via: ccoret@brabant.nl met vermelding van naam en organisatie. Het aantal plaatsen is beperkt.

Maatschappelijk belang

Met het POP3 programma geeft de provincie Noord-Brabant een stimulans aan de uitvoering van haar beleid op het gebied van milieu, water, natuur en agrofood. Projectfinanciering uit eigen middelen en middelen van de waterschappen, kan met de Europese POP3-financiering namelijk worden verdubbeld. Innovatie en verduurzaming van de landbouw, agrofoodsector en het platteland staan centraal, naast versterking van natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit.

Contact

€ 33 miljoen voor ontwikkeling Brabantse platteland

Reacties (2)

 1. De Parel
  Chaam 23-12-2016 13:18 uur

  De biodiversiteit in de dorpen en de steden holt al tientallen jaren achteruit. De gemeenten slopen bomen in het stedelijk. Makkelijk te onderhouden groen ervoor in de plaats of stenen. Burgers plaveien hun tuinen om de tuinarbeid te verminderen. Wel hebben ze de mond vol over biodiversiteit, die dan maar door de boeren moet worden gemaakt. Zo ook met de weidevogel. Een hopeloos beleid, want de predatoren van de weidevogels vreten dat beleid weg. En de boer krijgt de schuld van teruggang van de weidevogels. En niet het wildbeheerbeleid dat is afgedwongen door de "politiek die regeert zoals het rokje waait". Geldverkwisting alom. En het gewicht aan vogels neemt hand over hand toe in het buitengebied. Immers roofvogels en ganzen nemen in aantallen enorm toe. Schoenmaker blijf bij je leest, dat voorkomt een hele hoog onzinnig beleid, dat tot frustratie leidt bij de fanatiekelingen van de natuur. Het is niet realiseerbaar. Wordt toch eens wijzer anno 2017 en hou op met geld over de balk te gooien zonder een doel ooit te kunnen bereiken, provincie, gemeente, overheid en Brussel.

 2. Tjeerd Veenstra
  Sprang-Capelle 22-12-2016 20:49 uur

  De biodiversiteit is in de stad groter dan op het platteland. De omgekeerde wereld.
  Als van alle sloten het talud veel schuiner gemaakt wordt, zou dit de variatie in flora en fauna ten goede komen.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.