1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z

M Naar boven

  1. Mandaat en machtiging directeur Bureau Gloudemans
  2. Mandaat en machtiging directeur Combinatie Esdoorn V.O.F.
  3. Mandaat en machtiging provincie Noord-Holland inzake aanbesteding duurzame elektriciteit
  4. Mandaat en machtiging provincie Noord-Holland inzake aanbesteding groen gas
  5. Mandaat en machtiging Waterschap Brabantse Delta inzake uitbreiden en verbeteren natuur in N2000-gebied Westelijke Langstraat
  6. Mandaat- en machtigingbesluit Programma Beheer c.a.
  7. Mandaat en machtigingsbesluit Stichting Certificering SNL
  8. Mandaat Gedeputeerde Staten aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming leden POC Noord-Brabant
  9. Mandaat Provinciale Staten aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming leden POC Noord-Brabant
  10. Mandaat, volmacht en machtiging Natuurmonumenten, provincie Noord-Brabant
  11. Mandaat, volmacht en machtiging Waterschap De Dommel
  12. Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van landbouwbedrijven van jonge landbouwers
  13. Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder
  14. Mandaatbesluit Brabant C inzake Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant
  15. Mandaatbesluit buurtfonds, stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
  16. Mandaatbesluit Compensatieregeling ganzenrust- en foerageergebieden provincie Noord-Brabant
  17. Mandaatbesluit Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
  18. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2017
  19. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2017
  20. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2017
  21. Mandaatbesluit gemeente 's-Hertogenbosch inzake paragraaf 3 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 (versie 2018)
  22. Mandaatbesluit grondwaterheffing Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  23. Mandaatbesluit heffing leges bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade BIJ12 provincie Noord-Brabant
  24. Mandaatbesluit heffing leges Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
  25. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Brabant Noord
  26. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  27. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  28. Mandaatbesluit invordering leges Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
  29. Mandaatbesluit Midpoint Brabant inzake Paragraaf 2 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-brabant 2016 (versie 2018)
  30. Mandaatbesluit Monumentenwacht Noord-Brabant inzake Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016, §3 Instandhouding molens 2019
  31. Mandaatbesluit Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant
  32. Mandaatbesluit Regio West-Brabant inzake paragraaf 1 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 (versie 2018)
  33. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake POP-2 Noord-Brabant
  34. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor publicatie provinciale controlegegevens POP3
  35. Mandaatbesluit RVO Subsidieverlening MIT Noord-Brabant
  36. Mandaatbesluit RVO.nl agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord Brabant
  37. Mandaatbesluit Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer
  38. Mandaatbesluit Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord Brabant
  39. Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten Noord-Brabant aan BIJ12
  40. Mandatering van de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland