Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Het Anbarg een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft het intrekken van de Waterwetvergunning voor de WKO, gelegen aan Nassaulaan 1, 4872 CW te Etten-Leur.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-5554 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Etten-Leur