Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Eteck Energie Bedrijven B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een intrekking van de vergunning van het open bodemenergiesysteem van Meerheide III te Eersel, gelegen aan Meerheide te Eersel.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-3477 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, april 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eersel