Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Kievitshorst Tilburg een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een gecombineerde aanvraag , gelegen aan Beneluxlaan 101, 5042 WN te Tilburg.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-2510 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, maart 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg