Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Eteck Warmte Eekhoorn B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft watervergunning ten behoeve een warmte-koude opslag systeem bij het voormalig KPN gebouw te Den Bosch, gelegen aan Prins Bernhardstraat 12, 5211 HE te 'S-Hertogenbosch.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-999 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, februari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch