Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van YourFX te Wijchen een melding hebben
ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van
pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en consumentenvuurwerk, aan de Koksedijk 25 te Gemert,
gemeente Gemert-Bakel. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 22 augustus 2021 tussen 00:30 uur
en 01:15 uur, de opbouw van het vuurwerk start op 21 augustus 2021 vanaf 20:00 uur.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriƫle Regeling voor het
bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met vergunningverlener op 013-206 05 67. Voor het inzien van de melding kan een
afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-027795 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te
vermelden.

Tilburg, juni 2021

Tilburg, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Gemert-Bakel