Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Caffero GmbH te Kleve (Duitsland) een melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en consumentenvuurwerk, aan Pastoor van Breugelstraat (Breda Airport) te Bosschenhoofd, gemeente Halderberge. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 21 mei 2021 tussen 20:00 uur en 23:00 uur, de opbouw van het vuurwerk start op 21 mei 2021 vanaf 09:00 uur.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriƫle Regeling voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vergunningverlener op telefoonnummer 013-206 01 00. Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-021697 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Tilburg, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Halderberge