Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Caffero GmbH te Kleve (Duitsland) een melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van consumentenvuurwerk, op het grasveld gelegen aan Kasteellaan, gemeente Loon op Zand. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 19 december 2021 tussen 16:00 uur en 23:00 uur, de opbouw van het vuurwerk start op 19 december 2021 vanaf 14:00 uur.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriƫle Regeling voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vergunningverlener op telefoonnummer 013- 206 05 67 . Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-012288 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, maart 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Loon op Zand