Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Caffero GmbH te Kleve (Duitsland) een melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en consumentenvuurwerk, op het voetbalveld van SV OSC 45 aan Het Wielsem 2, gemeente
's-Hertogenbosch. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 24 maart 2021 tussen 12:00 uur en 18:00 uur, de opbouw van het vuurwerk start op 24 maart 2021 vanaf 09:00 uur.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriƫle Regeling voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vergunningverlener op telefoonnummer 013-206 05 67. Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021- 012172 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.


Tilburg, maart 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch