Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Unlimited FX B.V te 's-Hertogenbosch een melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met het gebruik
van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik ten behoeve van de voetbalwedstrijd PSV-AJAX in het Philips stadion aan de Frederiklaan 10a, gemeente Eindhoven. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 28 februari 2021 tussen
14:30 uur en 15:00 uur, de opbouw van het vuurwerk start op 28 februari 2021 vanaf 09:00 uur.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriƫle Regeling voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vergunningverlener op telefoonnummer 013- 206 05 67. Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden gemaakt.

Tilburg, februari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven