Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 7 juli 2020 de ontwerp Wijziging Interim omgevingsverordening, regelwijziging 2, met planidn: NL.IMRO.9930.IOVwijzregels2-on01, vastgesteld.
Dit ontwerp doorloopt een inspraak- en overlegprocedure met ingang van 14 juli 2020 tot 1 september 2020. Iedereen kan zijn reactie op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen. Uitstel van deze termijn is vanwege het spoedeisende karakter van het besluitvormingstraject niet mogelijk. Ook het buiten de gestelde termijn aanvullen van een pro-forma zienswijze is niet mogelijk.

Inhoud
De wijziging van de Interim omgevingsverordening heeft hoofdzakelijk tot doel de aanpassingen door te voeren voor het voldoen aan de emissiereductie-eisen voor huisvestingssystemen, zoals aangekondigd in het bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant.
Op hoofdlijnen gaat het om de volgende wijzigingen:
een verschuiving van de datum waarop stalsystemen moeten voldoen aan de emissiereductie-eisen uit de Interim omgevingsverordening naar 1 januari 2024, voor veehouderijen die in juli 2017 voldeden aan het Besluit emissiearme huisvesting;
ondernemers krijgen een keuzemogelijkheid om gemiddeld op bedrijfs(locatie)niveau of op dierplaatsniveau te voldoen aan de emissiereductie-eisen;
een uitzonderingssituatie voor het in beperkte omvang houden van dieren;
de datum voor het indienen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding vervalt;
de datum van besluitvorming is bepalend voor welke eisen van toepassing zijn;
technische aanpassingen van bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem, waaronder het opnemen van enkele erkende voer- en management maatregelen.
Naast bovenstaande wijzigingen wordt deze procedure benut voor enkele overige aanpassingen van de regels, waaronder het vervallen van de norm voor fijnstof voor de ontwikkeling van veehouderijen en het opnemen van overgangsrecht voor de zogenaamde concrete initiatieven mestbewerking.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken
U kunt de ontwerp Wijziging Interim omgevingsverordening, regelwijziging 2 met ingang van 14 juli 2020 raadplegen via:
www.brabant.nl/IOVregelwijziging
www.ruimtelijkeplannen.nl/planidn=NL.IMRO.9930.IOVwijzregels2-on01/

Het ontwerp ligt tevens met ingang van 14 juli 2020 tijdens openingstijden ter inzage in het Provinciehuis.

Hoe kunt u uw reactie geven?
Bij voorkeur reageert u eenvoudig en direct via www.brabant.nl/IOVregelwijziging. Daar treft u boven de kaart van Noord-Brabant een reactieknop. U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.
U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Dit is niet nodig als u digitaal uw reactie heeft ingebracht. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch onder vermelding van: 'Wijziging Interim omgevingsverordening, regelwijziging 2, C2264809'.

Privacy
De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Daarom zorgt zij voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.
Met het indienen van een reactie geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de besluitvorming over dit dossier, bijvoorbeeld door het vermelden van uw reactie in de Nota van inspraak. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat in uw zienswijze aangeven.

's-Hertogenbosch, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

 • 's-Hertogenbosch
 • Alphen-Chaam
 • Altena
 • Asten
 • Baarle-Nassau
 • Bergeijk
 • Bergen op Zoom
 • Bernheze
 • Best
 • Bladel
 • Boekel
 • Boxmeer
 • Boxtel
 • Breda
 • Cranendonck
 • Cuijk
 • Deurne
 • Dongen
 • Drimmelen
 • Eersel
 • Eindhoven
 • Etten-Leur
 • Geertruidenberg
 • Geldrop-Mierlo
 • Gemert-Bakel
 • Gilze en Rijen
 • Goirle
 • Grave
 • Haaren
 • Halderberge
 • Heeze-Leende
 • Helmond
 • Heusden
 • Hilvarenbeek
 • Laarbeek
 • Landerd
 • Loon op Zand
 • Meierijstad
 • Mill en Sint Hubert
 • Moerdijk
 • Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Oirschot
 • Oisterwijk
 • Oosterhout
 • Oss
 • Reusel-De Mierden
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Sint Anthonis
 • Sint-Michielsgestel
 • Someren
 • Son en Breugel
 • Steenbergen
 • Tilburg
 • Uden
 • Valkenswaard
 • Veldhoven
 • Vught
 • Waalre
 • Waalwijk
 • Woensdrecht
 • Zundert