Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 16 april 2019 het ontwerp van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (planidn: NL.IMRO.9930.InterimOvr.on01) vastgesteld. Dit ontwerp doorloopt een inspraak- en overlegprocedure voor de periode van vier weken. De inspraakperiode start met ingang van 24 mei 2019. Een iedereen kan zijn reactie op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen.

Wat is de Interim omgevingsverordening?
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 26 wetten en verschillende regelsystemen op nationaal niveau. Vanwege de Omgevingswet moet ook de provincie haar regelsysteem aanpassen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn opgenomen over de fysieke leefomgeving.
De Interim omgevingsverordening is een eerste stap op weg naar de definitieve omgevingsverordening. Hierin worden de bestaande verordeningen over de fysieke leefomgeving samengevoegd tot één Interim omgevingsverordening. Dit zijn de:
Provinciale milieuverordening, gebaseerd op artikel 1.2. Wet milieubeheer
Verordening natuurbescherming, gebaseerd op diverse artikelen uit de Wet natuurbescherming
Verordening Ontgrondingen, gebaseerd op artikel 5, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, Ontgrondingenwet
Verordening ruimte, gebaseerd op artikel 4.1. Wet ruimtelijke ordening
Verordening water, gebaseerd op diverse artikelen in de Waterwet
Verordening wegen, gebaseerd op artikel 57 Wegenwet en artikel 2A Wegenverkeerswet

Inhoud
De Interim omgevingsverordening is beleidsneutraal van karakter. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn doorgevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. Er heeft daarom ook geen expliciete afweging plaatsgevonden of de inzet van de verordening voor een bepaald onderwerp gecontinueerd moet worden. In beginsel zijn de huidige regels met het huidige beschermingsniveau gehandhaafd.
Deze beleidsneutrale omzetting betekent overigens niet dat er helemaal geen wijzigingen ten opzichte van de huidige verordeningen zijn verwerkt. De wijzigingen zijn in de toelichting van de verordening toegelicht. Op hoofdlijnen gaat het om:
een meer gebruikersvriendelijke opbouw met regels die per gebruikersgroep (burgers en bedrijven, gemeenten, waterschap) bij elkaar staan en minder losse bijlagen;
aanpassingen waardoor de regels straks beter passen in het systeem van de omgevingswet, bijvoorbeeld voor de grondwaterbeschermingsgebieden;
aanpassingen vanwege de vastgestelde omgevingsvisie, zoals de nieuwe manier van samenwerken en meer inzet op omgevingskwaliteit.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken
De ontwerp Interim omgevingsverordening u raadplegen via: https://www.omgevingswetinbrabant.nl/interim-omgevingsverordening

Op deze pagina is een link opgenomen naar de provinciale viewer. Via deze viewer kunt u eenvoudig en direct reageren. U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Dit is niet nodig als u digitaal uw reactie heeft ingebracht. Als u kiest voor een schriftelijke reactie kunt u die sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch onder vermelding van: 'Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, C2244555'.

Het ontwerp met de daarbij behorende stukken ligt tevens met ingang van 24 mei 2019 tijdens openingstijden ter inzage in het Provinciehuis.


's-Hertogenbosch, mei 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

 • 's-Hertogenbosch
 • Alphen-Chaam
 • Altena
 • Asten
 • Baarle-Nassau
 • Bergeijk
 • Bergen op Zoom
 • Bernheze
 • Best
 • Bladel
 • Boekel
 • Boxmeer
 • Boxtel
 • Breda
 • Cranendonck
 • Cuijk
 • Deurne
 • Dongen
 • Drimmelen
 • Eersel
 • Eindhoven
 • Etten-Leur
 • Geertruidenberg
 • Geldrop-Mierlo
 • Gemert-Bakel
 • Gilze en Rijen
 • Goirle
 • Grave
 • Haaren
 • Halderberge
 • Heeze-Leende
 • Helmond
 • Heusden
 • Hilvarenbeek
 • Laarbeek
 • Landerd
 • Loon op Zand
 • Meierijstad
 • Mill en Sint Hubert
 • Moerdijk
 • Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Oirschot
 • Oisterwijk
 • Oosterhout
 • Oss
 • Reusel-De Mierden
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Sint Anthonis
 • Sint-Michielsgestel
 • Someren
 • Son en Breugel
 • Steenbergen
 • Tilburg
 • Uden
 • Valkenswaard
 • Veldhoven
 • Vught
 • Waalre
 • Waalwijk
 • Woensdrecht
 • Zundert