Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

gelet op artikel 3.3 en 3.4 van de Wet natuurbescherming,
gelet op het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid,
gelet op het faunabeheerplan 2011 - 2016,
overwegende dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort,

verlenen hierbij ontheffing aan:

Naam : Duke Faunabeheer, dhr. A. den Hertog
Adres : Schoepenweg 24
Postcode : 8243 PX
Woonplaats : Lelystad
Telefoonnummer : 0320-219500

ten behoeve van de gebruiker(s) van de ontheffing

van de verbodsbepalingen in de artikelen 3.1 en 3.2 van de wet
- met inachtneming van de regels zoals gesteld in het Besluit natuurbescherming
- met inachtneming van het op 24 mei 2011 goedgekeurde faunabeheerplan

voor:
? het verwijderen van nesten, rustplaatsen en eieren
? verstoren van vogels
? rapen en onder zicht hebben van eieren
? vervoeren van de eieren vanaf de locatie

voor de soorten zilvermeeuw (Larus argentatus), kleine mantelmeeuw (Larus fuscus graellsii) en de stormmeeuw (Larus canus), op de locatie TTP/Wastepark Aspen Moleneind, Molenstraat 110, 5340 AD te Oss, zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart.

De ontheffing wordt verleend voor de periode 15 april 2017 tot en met 15 augustus 2022.


's-Hertogenbosch, mei 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss