Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Boskalis Nederland een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het wijzigen van de uitvoering voor de bouw van een fietsbrug, kunstwerk 15, over de Keersop nabij de N397 gelegen op de percelen met de kadastrale aanduiding gemeente Westerhoven sectie C, nummer 688 en 689 en gemeente Valkenswaard sectie G, nummer 4144 en 5197.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2020-14181gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, december 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergeijk
  • Valkenswaard