Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Boskalis Nederland een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het bouwen van een kleine beekdalbrug over de Keersop, kunstwerk 14, met een fietsbrug, kunstwerk 15, gelegen op de percelen met de kadastrale aanduiding gemeente Westerhoven sectie C, nummers 688, 689 en 821 en gemeente Valkenswaard sectie G, nummers 4144, 4413 en 5197.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2020-4637 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.Eindhoven, augustus 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Valkenswaard