Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Boskalis Nederland. De aanvraag betreft het bouwen van een verdiepte ligging, kunstwerk 6, en een viaduct ter hoogte van de Molenstraat, kunstwerk 7, gelegen op de percelen met de kadastrale aanduiding gemeente Riethoven sectie E, nummers 1275, 1494, 1495 en 1548.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2019-10614 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.Eindhoven, februari 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergeijk