Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Boskalis Nederland een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het bouwen van een verdiepte ligging (KW6) en een viaduct ter hoogte van de Molenstraat (KW7) gelegen op de percelen met de kadastrale aanduiding gemeente Riethoven sectie E, nummers 1275, 1494, 1495 en 1548.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2019-10614 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, oktober 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergeijk