Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van ABZ Diervoeding een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft een veranderingsvergunning t.b.v. het realiseren van een tankenpark met leidingsbrug op het buitenterrein en het construeren van een PGS15 ruimte in de bestaande opslagloods, gelegen aan Hastelweg 159 te Eindhoven, kadastraal bekend, gemeente Eindhoven, sectie D, nummer(s) 1286.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2014-608 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, oktober 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven