Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Noord, bekend dat zij het veiligheidsrapport hebben beoordeeld, dat door NV Organon te Oss op 1 september 2011 is ingediend ingevolge het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

De bevindingen over het veiligheidsrapport, het veiligheidsrapport zelf en overige stukken liggen vanaf maandag 3 juni 2013 tot en met 3 juni 2013 ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch tijdens kantooruren of na telefonische afspraak met de heer Kuitert, telefoonnummer (013) 20 60 519.

's-Hertogenbosch, 28 mei 2013


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss