Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Midden- en West Brabant, bekend dat zij het Veiligheidsrapport hebben beoordeeld, dat door IFF Tilburg op 2 november 2011 is ingediend ingevolge het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

De bevindingen over het Veiligheidsrapport, het Veiligheidsrapport zelf en overige stukken liggen vanaf maandag 6 mei 2013 tot en met 3 juni 2013 ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch tijdens kantooruren of na telefonische afspraak met de heer Smits , telefoonnummer (073) 680 80 10 van onze directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving.

's-Hertogenbosch, 3 mei 2013


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Ravenstein