Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het bestuur van de Veiligheidsregio Midden-West Brabant, bekend dat zij het veiligheidsrapport hebben beoordeeld, dat door Stahl Europe BV te Waalwijk 1 december 2011 is ingediend ingevolge het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

De bevindingen over het veiligheidsrapport, het veiligheidsrapport zelf en overige stukken liggen vanaf maandag 29 april 2013 tot en met 27 mei 2013 ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch tijdens kantooruren of na telefonische afspraak met de heer Smits telefoonnummer (073) 680 80 10 van onze directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving.

's-Hertogenbosch, 26 april 2013


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Waalwijk