Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het bestuur van de Veiligheidsregio Midden-West Brabant, bekend dat zij het veiligheidsrapport hebben beoordeeld, dat door Argos Storage B.V. (voorheen North Sea Group Storage B.V.) te Geertruidenberg op 31 augustus 2012 is ingediend ingevolge het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

De bevindingen over het veiligheidsrapport, het veiligheidsrapport zelf en overige stukken liggen vanaf maandag 11 maart 2013 tot en met 8 april 2013 ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch tijdens kantooruren of na telefonische afspraak met de heer Stijfs, telefoonnummer (073) 681 27 36 van onze directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving.

's-Hertogenbosch, 8 maart 2013.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Geertruidenberg