Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van het Activiteitenbesluit een melding van Euro Support Advanced Materials B.V. hebben ontvangen. De melding betreft de samenstelling van een nieuw product gedurende een periode van 6 maanden voor de inrichting, gelegen aan Liessentstraat 9 te Uden.

Deze melding hebben wij voor kennisgeving aangenomen en staat niet open voor bezwaar en voorlopige voorziening.

Voor vragen of opmerkingen over de melding kunt u contact opnemen met de heer F. Maas, telefoon (013) 206 05 02.

Aan deze procedure is het kenmerk 16100394 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.Tilburg, oktober 2016.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Uden