Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Bavaria NV een melding voor het brandveilig gebruik van de bottelarij hebben ontvangen voor de inrichting gelegen aan de Stater 1 te Lieshout.

Ingediende melding brandveilig gebruik ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk MLD_BG-2016-2699 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, juni 2016.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Laarbeek