Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van het Activiteitenbesluit hebben besloten de beslistermijn tot het stellen van maatwerkvoorschriften met maximaal zes weken te verlengen. De melding betreft maatwerkvoorschriften bodem op grond van artikel 6.10 Activiteitenbesluit voor de awzi van HAK, Jagerspad 7/ Hendrik Cornelis Hakstraat 1 te Giessen.

Tilburg, december 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Woudrichem