De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.
De provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Water en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben in samenwerking met andere overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners het definitieve beheerplan voor de volgende Natura 2000-gebieden vastgesteld:

Natura 2000 beheerplan: Biesbosch, vastgesteld door Provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland en ministerie IenW.
Natura 2000 beheerplan: Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen, vastgesteld door provincie Noord-Brabant en ministeries van IenW en LNV.

Terinzagelegging
Het beheerplan ligt van 17 januari tot en met 27 februari ter inzage.
De plannen, de bijbehorende nota van antwoorden en een kaartbijlage (Biesbosch), kunt u bekijken in het provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch (openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 uur ? 16.30 uur). De digitale plannen zijn ook in te vinden via www.brabant.nl/terinzage.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het beheerplan?
Tegen de definitieve beheerplannen kunt u tijdens de termijn van tervisielegging in beroep gaan bij de rechtbank Oost-Brabant. Uw beroepschrift stuurt u naar:
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch
Het beroepschrift dient tenminste te bevatten:
Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;
de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen;
uw naam en adres, de datum en uw handtekening.

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant.
Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Wie kunnen er in beroep tegen het beheerplan?
U kunt in beroep gaan tegen een beheerplan bij de rechtbank Oost-Brabant als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan.

Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming alleen open tegen de beschrijving van projecten of andere handelingen die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en via het beheerplan zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.

's-Hertogenbosch, januari 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

 • 's-Hertogenbosch
 • Aalburg
 • Alphen-Chaam
 • Asten
 • Baarle-Nassau
 • Bergeijk
 • Bergen op Zoom
 • Bernheze
 • Best
 • Bladel
 • Boekel
 • Boxmeer
 • Boxtel
 • Breda
 • Cranendonck
 • Cuijk
 • Deurne
 • Dongen
 • Drimmelen
 • Eersel
 • Eindhoven
 • Etten-Leur
 • Geertruidenberg
 • Geldrop-Mierlo
 • Gemert-Bakel
 • Gilze en Rijen
 • Goirle
 • Grave
 • Haaren
 • Halderberge
 • Heeze-Leende
 • Helmond
 • Heusden
 • Hilvarenbeek
 • Laarbeek
 • Landerd
 • Loon op Zand
 • Meierijstad
 • Mill en Sint Hubert
 • Moerdijk
 • Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Oirschot
 • Oisterwijk
 • Oosterhout
 • Oss
 • Reusel-De Mierden
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Sint Anthonis
 • Sint-Michielsgestel
 • Someren
 • Son en Breugel
 • Steenbergen
 • Tilburg
 • Uden
 • Valkenswaard
 • Veldhoven
 • Vught
 • Waalre
 • Waalwijk
 • Werkendam
 • Woensdrecht
 • Woudrichem
 • Zundert