Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, maken bekend dat zij van Gedeputeerde Staten van Gelderland het door hen vastgestelde ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement voor het Waterschap Rivierenland hebben ontvangen. Dit ontwerpbesluit is tot stand komen in overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant.

Het ontwerpbesluit voorziet in de volgende wijziging van het Reglement voor het Waterschap Rivierenland:
- de instantie die de vertegenwoordiger van de categorie natuurterreinen benoemd wordt aangewezen.

Hoewel Gedeputeerde Staten van Gelderland verantwoordelijk is voor de vaststelling deze wijziging, heeft het betreffende reglement ook betrekking op 4 in onze provincie gelegen gemeenten. Daarom geven wij ook kennis van het ontwerpbesluit.

Inzien
Het ontwerpbesluit ligt van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage bij de receptie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem en bij het waterschap Riviereland, De Blomboogerd 1 te Tiel.

Zienswijzen
Gedurende de periode van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze moet voorzien zijn van naam, adres en woonplaats. U kunt zienswijzen zenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per e-mail aan post@gelderland.nl. In de onderwerpregel van uw e-mail of brief vermeldt u dat het gaat om 'zienswijze wijziging Reglement voor het Waterschap Rivierenland', met zaaknummer 2018-001722.
Voor meer informatie kunt u bellen met het Provincieloket van Gelderland, tel. 026 359 99 99.


's-Hertogenbosch, juni 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Aalburg
  • Drimmelen
  • Werkendam
  • Woudrichem